הלכות שמיטה בקצרה | הרב אלישע אבינר | RedCircle
show-image

הלכות שמיטה בקצרה | הרב אלישע אבינר

הרב אלישע אבינר, ראש הכולל בישיבת ההסדר "ברכת משה" במעלה אדומים, בפודקאסט מיוחד לשנת השמיטה שיעשה לך סדר בהלכות בתמציתיות ובבהירות החל מהיסודות עד למעשה

Episodes

שמיטת כספים - פרוזבול הלכה למעשה
Show Details10min 40s
שמיטת כספים - בפני מי מוסרים את הפרוזבול?
Show Details10min 24s
שמיטת כספים - נוסח הפרוזבול
Show Details15min 39s
שמיטת כספים - מדוע וכיצד תיקן הלל את הפרוזבול?
Show Details9min 44s
שמיטת כספים בזמן הזה - דאורייתא או מידת חסידות?
Show Details11min 53s
שמיטת כספים - על מנת שלא תשמטני
Show Details13min 44s
שמיטת כספים - חובת החזרת החוב בשביעית
Show Details9min 7s
שמיטת כספים - שיטות היראים
Show Details11min 39s
שמיטת כספים - שיטת המרדכי
Show Details13min
שביעית בזמן הזה דאורייתא או דרבנן? 3
Show Details8min 13s
שביעית בזמן הזה דאורייתא או דרבנן? 2
Show Details10min 48s
שביעית בזמן הזה דאורייתאאו דרבנן? 1
Show Details9min 31s
קדושת הארץ למצוות בזמן הזה 2
Show Details13min 16s
קדושת הארץ למצוות בזמן הזה 1
Show Details9min 12s
קדושת שביעית 4
Show Details8min 23s
קדושת שביעית 3
Show Details8min 31s
קדושת שביעית 2
Show Details8min 39s
קדושת שביעית 1
Show Details11min 33s
גידול עציצים 3
Show Details7min 54s
גידול עציצים 2
Show Details9min 15s
גידול עציצים 1
Show Details11min 54s
חממות בשמיטה
Show Details17min 12s
אוצר בית דין - מחיר הפירות ויישום השיטה לאורך השנים
Show Details9min 20s
אוצר בית דין - יסוד הדין
Show Details9min 34s
אוצר בית דין - מבוא
Show Details12min 24s
סחורה בפירות שביעית - שיטת חכמי אשכנז
Show Details8min 30s
סחורה בפירות שביעית - שיטת חכמי ספרד
Show Details9min 19s
דין פירות שלא ביערו
Show Details9min 42s
מתי היא עונת הביעור?
Show Details10min 32s
ביעור פירות שביעית - הלכה למעשה
Show Details11min 25s
ביעור פירות שביעית - מהו?
Show Details12min 52s
מה זה ספיחין?
Show Details11min
פירות "שמור" - הלכה למעשה
Show Details10min 44s
האם פרדס של אדם שאינו שומר תומ"צ מותר בהנאה בשביעית?
Show Details12min 50s
מה אוכלים בשמיטה?
Show Details11min 48s
כיצד בוצרים? - הלכה למעשה
Show Details10min 44s
הפקר - הלכה למעשה
Show Details9min 49s
הפקר - מעמד הפירות בשביעית
Show Details14min 16s
השביתה - מצוות אדם או האדמה?
Show Details12min 29s
ושבתה הארץ - מצוות שביתה
Show Details8min 33s
חרישה בשביעית בגינה פרטית
Show Details13min 47s
האם חרישה מותרת בשביעית?
Show Details16min 16s
אוקמי ואברויי - השקייה
Show Details12min 16s
אוקמי ואברויי - שימור והשבחת האילן
Show Details12min 57s
איסור זמירה ותולדותיו
Show Details11min 38s
פתיחה - איסורי מלאכה בשנת השמיטה
Show Details14min 41s