• שמיטת כספים - פרוזבול הלכה למעשה

  שיעור אחרון לסדרה.

  בשיעור זה נסביר על סוגי הפרוזבול הקיימים כיום, וכיצד הלכה למעשה יש לחתום על הפרוזבול.

  10m - Sep 19, 2022
 • שמיטת כספים - בפני מי מוסרים את הפרוזבול?

  מי הוא אותו בית הדין בפניו צריך למסור את הפרוזבול? האם צריך למסור את הפרוזבול לבית הדין המרכזי או שדי בשלושה חברים מהישיבה? במהלך השיעור נדון בהרכב בית הדין ובשיטות השונות בעניין זה.

  10m - Sep 19, 2022
 • שמיטת כספים - נוסח הפרוזבול

  בשיעור זה נדון על נוסח הפרוזבול. המקור של הפרוזבול הוא במשנה, נדון מה רמת חיובו, בשיטת רש"י הסובר שהוא מדאורייתא, וכן בדעת התוספות ושאר הראשונים הסוברים שהוא מדרבנן. בנוסף נסביר מה הבינו בשיטת הרמב"ם. נראה את המחלוקת מי חתום על הפרוזבול ואיך מקיימים אותו היום, ואף נביא עדות על שני סוגים שונים של שטרות שהרב החתים לפני מספר שנים.

  15m - Sep 19, 2022
 • שמיטת כספים - מדוע וכיצד תיקן הלל את הפרוזבול?

  בשיעור נעסוק בשאלות יסוד בעניין פרוזבול.

  מדוע תיקן הלל את הפרוזבול? ומה בכלל משמעות המילה פרוזבול? וכיצד ניתן לתקן תקנה כנגד מצווה דאורייתא של שמיטת כספים?

  9m - Sep 15, 2022
 • שמיטת כספים בזמן הזה - דאורייתא או מידת חסידות?

  האם שמיטת כספים בימינו היא דאורייתא או דרבנן? והאם יש מי שאומר שהיא לא נוהגת כלל בימינו? במהלך השיעור נסקור את הדעות השונות בעניין ואת העומד ביסודן.

  11m - Sep 15, 2022
 • שמיטת כספים - על מנת שלא תשמטני

  בשיעור זה נדון בשאלה האם אפשר להתנות על הלוואה שהשביעית לא תשמט אותה. נדון בהבנות השונות של שמטת כספים. נסביר את שיטת הרמב"ם שלא כל חוב נשמט, אלא רק חוב שנוצר על ידי הלוואה ונביא מקרים מימינו בהם חובות נשמטים או לא נשמטים. כמו כן, נציג את הדעות השונות לרמת חיוב שמיטת הכספים בימנו ובשיעור הבא נדון בשיטות אלו.

  13m - Sep 15, 2022
 • שמיטת כספים - חובת החזרת החוב בשביעית

  בשיעור זה נציג כיצד חז"ל מתייחסים ללווה שמחזיר את החוב, ונדון במחלוקת ראשונים על ההשתדלות של המלווה להחזרת הכסף אליו. בנוסף נדון בשאלה האם שביעית משמטת רק חוב שהפירעון שלו בשנת השמיטה, כלומר, עד ראש השנה השמינית, או שמא השביעית משמטת אף חוב שפירעונו בשנה השמינית. כמו כן נלמד האם שמיטת כספים זה חלק מדיני איסורים או חלק מדיני ממונות.
  9m - Sep 14, 2022
 • שמיטת כספים - שיטות היראים

  במהלך השיעור נמשיך להציג את מחלוקת הראשונים בשאלה כיצד מקיימים את מצוות השמיטה. נעסוק הפעם בשיטת היראים - החוב לא נמחק בסוף השמיטה, אלא מבחינה ממונית יש חוב ומבחינה איסורית אסור לגבות את החוב. בנוסף נעסוק בנוסח הישן של היראים בעניין "לא ייגוש" ומה זה מלמד על מצוות השמיטה.

  11m - Sep 14, 2022
 • שמיטת כספים - שיטת המרדכי

  במהלך השיעור נברר מהי שמיטת כספים, מה מקורה וכיצד חז"ל מתייחסים אליה. כיצד מתבצעת שמיטת כספים וכיצד עוברים על הלאו של "לא יגוש"? ומה שיטת המרדכי בעניין הפקעתא דמלכא?

  13m - Sep 14, 2022
 • שביעית בזמן הזה דאורייתא או דרבנן? 3

  בשיעור הובאה שיטה אחרונה בראשונים בשאלת דאורייתא או דרבנן, שיטת הרז"ה, התולה את מצוות שביעית ביובל. וכן פסיקת ההלכה בזמן הזה ושיטת הרב קוק.

  8m - Jul 17, 2022
 • שביעית בזמן הזה דאורייתא או דרבנן? 2

  פסיקת הרמב"ם היא זו המקובלת כיום על כל האחרונים. נציג חידוש מעניין נוסף בשיטתו על התלות בין יובל, שמיטת קרקע ושמיטת כספים.

  10m - Jul 10, 2022
 • שביעית בזמן הזה דאורייתאאו דרבנן? 1

  מה מקורה ותוקפה של שביעית בזמן הזה? אמנם למדנו שקדושת עזרה קיימת גם בימינו, ויש ראשונים שהבינו אחרת. ברמב"ם נראה שיש עוד תנאי לשביעית דאורייתא שאינו קיים כיום.

  9m - Jul 10, 2022
 • קדושת הארץ למצוות בזמן הזה 2

  לפי הירושלמי, בימי בית שני נהגו במצוות התלויות הארץ מדרבנן. כיצד דברי הירושלמי מסתדרים עם מחלוקת האמוראים בבבלי לגבי קדושה שנייה? ומה פסקו הראשונים בסוגיה?

  13m - Jul 3, 2022
 • קדושת הארץ למצוות בזמן הזה 1

  האם בזמן הזה מצוות התלויות בארץ מדרבן או מדאורייתא? ושביעית? שאלות אלו תלויות במחלוקת לעניין קדושת הארץ בזמן הזה - קדושת הארץ מכיבוש עזרא.

  9m - Jul 3, 2022
 • קדושת שביעית 4

  מדוע אסור לזרוק פירות שביעית לאשפה? מה הבעיה בכך? ואם אסור לזורקם, מה יש לעשות? במהלך השיעור נדון בשאלות אלה כמו גם בשאלה מהי האכילה המותרת בפירות שביעית והאם מותר לאכול פירות שלא כדרך אכילתם הרגילה.

  8m - Jun 26, 2022
 • קדושת שביעית 3

  מה עושים הלכה למעשה עם שאריות של פירות הקדושים בקדושת שביעית? מה בנוגע לקליפות ולגרעינים? במהלך השיעור מתבררת שאלה זו תוך עיסוק בסוגי פירות וירקות עם דינים ייחודיים דוגמת קליפות תפוזים שמכינים מהם ריבה.

  8m - Jun 26, 2022
 • קדושת שביעית 2

  הכלל הוא שכל דבר שבני אדם רגילים לאכול (כמו קליפות מלפפון), חייבים בדין קדושת שביעית. גם בקליפות שלא אוכלים יש חלקים מהפרי, ולכן יש בהם קדושת שביעית. יש לשים לב שיש קליפות שהבהמות אוכלות ולא בני אדם, ולכן יכול להיות שיהיה להם קדושה לאכילת הבהמות.

  8m - Jun 19, 2022
 • קדושת שביעית 1

  מטרת קדושת הפירות היא אכילה, ולכן בפירות שביעית אסור להשתמש בהם לשימוש אחר. יש פרשנים שאפילו אומרים שיש מצווה לאכול את פירות השביעית. אך מה דינם של צמחים שלא נועדו לאכילה, כגון צמחים המפיקים מהם צבע? ומה פירוש הכלל "כל שהנאתו וביעורו שווים"? במהלך הפרק מתבררים עניינים אלו.

  11m - Jun 19, 2022
 • גידול עציצים 3

  האם מותר להוציא עציץ מהבית לגינה? ומה באשר לקניית עציץ בחנות והבאתו מהחנות לבית דרך הרחוב? במהלך השיעור מתבררות שאלות אלו יחד עם דיון בדין גידולי מים בשמיטה.

  7m - Jun 12, 2022
 • גידול עציצים 2

  מה מעמדו של עציץ המונח בתוך בית? האם ריצוף הבית נחשב כמחובר לקרקע וממילא העציץ גם כן נחשב כמחובר לאדמה או שמא ריצוף הבית הופך את העציץ לעציץ שאינו נקוב? ומה דינו של עציץ המונח בדירת קומות, כמה קומות מעל האדמה - האם גם אז ייחשב כמחובר לקרקע? במהלך השיעור מתבררות העמדות השונות בהלכה בעניין זה.

  9m - Jun 12, 2022
Audio Player Image
הלכות שמיטה בקצרה | הרב אלישע אבינר
Loading...