SHOW / EPISODE

קדושת שביעית 4

8m | Jun 26, 2022

מדוע אסור לזרוק פירות שביעית לאשפה? מה הבעיה בכך? ואם אסור לזורקם, מה יש לעשות? במהלך השיעור נדון בשאלות אלה כמו גם בשאלה מהי האכילה המותרת בפירות שביעית והאם מותר לאכול פירות שלא כדרך אכילתם הרגילה.

Audio Player Image
הלכות שמיטה בקצרה | הרב אלישע אבינר
Loading...