SHOW / EPISODE

שמיטת כספים - פרוזבול הלכה למעשה

10m | Sep 19, 2022

שיעור אחרון לסדרה.

בשיעור זה נסביר על סוגי הפרוזבול הקיימים כיום, וכיצד הלכה למעשה יש לחתום על הפרוזבול.

Audio Player Image
הלכות שמיטה בקצרה | הרב אלישע אבינר
Loading...