SHOW / EPISODE

שמיטת כספים - שיטת המרדכי

13m | Sep 14, 2022

במהלך השיעור נברר מהי שמיטת כספים, מה מקורה וכיצד חז"ל מתייחסים אליה. כיצד מתבצעת שמיטת כספים וכיצד עוברים על הלאו של "לא יגוש"? ומה שיטת המרדכי בעניין הפקעתא דמלכא?

Audio Player Image
הלכות שמיטה בקצרה | הרב אלישע אבינר
Loading...