SHOW / EPISODE

גידול עציצים 3

7m | Jun 12, 2022

האם מותר להוציא עציץ מהבית לגינה? ומה באשר לקניית עציץ בחנות והבאתו מהחנות לבית דרך הרחוב? במהלך השיעור מתבררות שאלות אלו יחד עם דיון בדין גידולי מים בשמיטה.

Audio Player Image
הלכות שמיטה בקצרה | הרב אלישע אבינר
Loading...