SHOW / EPISODE

#3 - סיפורו של handoff

Season 1 | Episode 3
36m | Dec 31, 2020

לפתח אתר פורטפוליו למעצבת מגיע עם הקשיים והאתגרים שלו, אחד הבולטים שבו זה אתגר המסירה (handoff). בפרק הזה ננסה להבין איך העברת השרביט בין מעצב למפתח יכולה להיות הכי נטולת קונפליקטים ומה עושים שצץ אחד בכל מקרה 🤼

Audio Player Image
מפוקסלים
Loading...