Poslovia nádeje | RedCircle
show-image

Poslovia nádeje

Štvrtá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV tematicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery (Peter, Štefan, Ján, Pavol…) i mnohí ďalší, ktorí stáli na začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a zatváraní do väzenia, hájili sa pred vládcami vtedajšieho sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou. Nikdy, ani v tých najkritickejších okamihoch nestratili nádej, že ich prehra v skutočnosti znamená víťazstvo. • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu The Acts of the Apostles. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2020. → www.nadej.sk

Episodes

Tiráž
Show Details49s
58/58 • Víťazná cirkev
Show Details20min 15s
57/58 • Zjavenie
Show Details30min 23s
56/58 • Na ostrove Patmos
Show Details17min 59s
55/58 • Premenený milosťou
Show Details20min 28s
54/58 • Verný svedok
Show Details20min 50s
53/58 • Milovaný Ján
Show Details13min 52s
52/58 • Neochvejný až do konca
Show Details19min 1s
51/58 • Verný pastier
Show Details30min 30s
50/58 • Odsúdený na smrť
Show Details8min 59s
49/58 • Pavlov posledný list
Show Details22min 14s
48/58 • Pavol pred Nerónom
Show Details11min 12s
47/58 • Znovu vo väzení
Show Details4min 37s
46/58 • Na slobode
Show Details6min 33s
45/58 • Listy z Ríma
Show Details33min 14s
44/58 • Evanjelium na cisárovom dvore
Show Details14min 40s
43/58 • V Ríme
Show Details26min 52s
42/58 • Plavba a stroskotanie lode
Show Details15min 41s
41/58 • „Takmer by si ma presvedčil...“
Show Details11min 47s
40/58 • Pavol sa odvoláva na cisára
Show Details8min 27s
39/58 • Súd v Cézarey
Show Details16min 53s
38/58 • Pavol vo väzení
Show Details37min 10s
37/58 • Pavlova posledná cesta do Jeruzalema
Show Details19min 51s
36/58 • Odpadnutie v Galácii
Show Details12min
35/58 • Záchrana pre Židov
Show Details21min 13s
34/58 • Obetavá služba
Show Details26min 25s
33/58 • Práca v náročných podmienkach
Show Details25min 19s
32/58 • Štedrá cirkev
Show Details21min 13s
31/58 • Prijaté posolstvo
Show Details24min 36s
30/58 • Výzva duchovne rásť
Show Details27min 50s
29/58 • Varovné posolstvo
Show Details20min 10s
28/58 • Dni ťažkostí a skúšok
Show Details12min 2s
27/58 • V Efeze
Show Details19min 16s
26/58 • Apollo v Korinte
Show Details24min 37s
25/58 • Listy Tesaloničanom
Show Details26min 46s
24/58 • V Korinte
Show Details22min 29s
23/58 • Berea a Atény
Show Details23min 26s
22/58 • V Tesalonike
Show Details19min 43s
21/58 • V ďalekých krajinách
Show Details17min 55s
20/58 • Vyvýšenie kríža
Show Details19min 52s
19/58 • Židia a pohania
Show Details26min 1s
18/58 • Pôsobenie medzi pohanmi
Show Details20min 20s
17/58 • Poslovia evanjelia
Show Details21min 47s
16/58 • Zvestovanie evanjelia v Antiochii
Show Details20min 27s
15/58 • Vyslobodenie Petra z väzenia
Show Details23min 23s
14/58 • V Kornéliovom dome
Show Details21min 21s
13/58 • Príprava na službu
Show Details15min 9s
12/58 • Z prenasledovateľa učeník
Show Details21min 17s
11/58 • Evanjelium v Samárii
Show Details17min 38s
10/58 • Prvý kresťanský mučeník
Show Details10min 57s
9/58 • Sedem diakonov
Show Details18min 5s
8/58 • Pred veľradou
Show Details18min 8s
7/58 • Varovanie pred pokrytectvom
Show Details13min 9s
6/58 • Pri chrámovej bráne
Show Details24min 19s
5/58 • Dar Ducha Svätého
Show Details18min 38s
4/58 • Turíce
Show Details22min 4s
3/58 • Veľké poverenie
Show Details17min 11s
2/58 • Príprava dvanástich učeníkov
Show Details13min 50s
1/58 • Boží zámer s cirkvou
Show Details14min 48s
Predslov
Show Details4min 1s