SHOW / EPISODE

Tiên học lễ, hậu học văn?

Episode 7
32m | Dec 10, 2021

Mấy ngày qua, “Tiên học lễ, hậu học văn” đang được bàn luận rất nhiều trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Câu chuyện xuất phát từ đề xuất chấm dứt sử dụng khẩu hiệu trên của Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Trần Ngọc Thêm.

Nhận thấy đây là một chủ đề thời sự đáng được dành thời gian để bàn bạc, Nhóm Tâm lý học Ứng dụng đã mở ra buổi thảo luận về 'Tiên học lễ, Hậu học văn" , với hướng tiếp cận nhìn vào thực tiễn giáo dục của nước nhà để bàn luận về chuyện “bỏ hay không bỏ?”.

Trong tập podcast này, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu:

  1. Khái niệm Lễ - Văn
  2. Chuyện Tiền - Hậu: cái gì nên đứng trước?
  3. Chuyện Học: Học là gì và Ai là người học?

--

Nếu bạn mong muốn kết nối và chia sẻ với chúng mình, bạn có thể liên hệ qua:

Website: https://tamlyungdung.org/

Fanpage: https://www.facebook.com/nhomhoctamly

Email: froma2apodcast@gmail.com

--

Music Credit:

Whistle - Tắm Mưa Hè

Lemonade - Heydium

Happiness - IOF

Audio Player Image
Từ A đến Á- Giả định và Định giá
Loading...