SHOW / EPISODE

پادکست‌چه‌ی سماک برای روز جهانی گل

Season 2
13m | Jan 19, 2022

نوزدهم ژانویه روز جهانی گل نام گرفته است

به همین مناسبت در اولین «پادکست‌چه»ی سماک برای شما از گل‌های شعر فارسی خوانده‌ایم بر زمینه‌ی موسیقی‌هایی خاطره‌انگیز

نشر: ژانویه‌ی ۲۰۲۱


---------
اگر این کار را پسندیدید دعوتید که علاوه‌بر همرسانی‌اش با دوستانتان
شناسایی راز گل سرخ" از پادکست جعبه را هم می‌توانید اینجا بشنوید"
https://t.me/mansourzabetian/1314Support this podcast at — https://redcircle.com/samaak-audio-mag7271/exclusive-content
Audio Player Image
Samaak Audio Mag
Loading...