SHOW / EPISODE

نامِ تمامِ زندگان #مهسا ست...

Season 3 | Episode 65
4m | Sep 27, 2022


https://t.me/Samaak_AM/680


🔆نامِ تمامِ زندگان #مهسا ست...🔆

⏬پادکست کوتاهی از مجله‌ی شنیداری سَماک در همراهی با قیام مردم ایران به خون‌خواهیِ #مهسا_امینی.⏬

📌دو شعر از مجموعه‌ی طفلی_به_نام_شادی از دکتر #شفیعی_کدکنی 

🔰با صدای #بنفشه_طاهریان

🔗 موسیقی متن: Jordan Hatfield - Anger

———

۱. آغاز و پایان...

ای خزان‌های خزنده در عروقِ سبزِ باغ

کاین‌چنین سرسبزیِ ما پای‌کوبانِ شماست؛ 

از تبارِ دیگریم و از بهارِ دیگریم!

می‌شویم آغاز از آنجایی که پایانِ شماست...

****

۲. طوفانِ نوحِ دیگر

آواز، روی حنجره، زنگار بسته است


بر گورِ عاشقان نه کتیبه ست، نه گُلی

صف صف، کنار هم

خوابیده‌اند همدل و همنام

آن سان که زندگیشان بود

در پیچ و تابِ گردشِ ایّام.


خوابیده‌اند صف صف و خاموش

چون لاله‌ها ز تیرِ تگرگی

هرگز کسی به یاد ندارد

زین گونه عاشقانه و شفّاف

مرگی و آه؛

آه

چه مرگی!


در پیش چشم شحنه کسی را

یارای ایستادن و ره نیست

وَز بهرِ احترام به انسان

پروانه و جوازِ نگه نیست


ای خیلِ سیل‌وارِ اجیرانِ جیره‌خوار!

رجّاله‌ها که غیر چریدن ندیده‌ایم

در این چمن بهانه‌‌ی چون و چرایتان

طوفانِ نوحِ دیگر، باید، که این وطن

شسته شود ز لکّه‌‌ی بود و بقایتان!

———

#Mahsa_Amini

#مهسا_امینیSupport this podcast at — https://redcircle.com/samaak-audio-mag7271/exclusive-content
Audio Player Image
Samaak Audio Mag
Loading...