SHOW / EPISODE

Samaak 54 - S4: Boomian - Mehr 1402

Season 3 | Episode 54
1h 56m | Oct 3, 2023


🎧 سَماکِ پنجاه‌وچهارم (اولین قسمت فصل ۴)، منتشر شد!: ویژه‌نامه‌ای «روز ملی حقیقت و آشتی» در نکوداشتِ بومیانِ کانادا.


🎙 شنیدنش با جست‌وجوی "samaak" در برنامه‌های پادکست‌گیر یا تلگرام.


🔆 این شماره بر مدار سفری تلخ اما مهم در شناخت ادبیات‌ها و فرهنگ‌ها و زبان‌های بومیان کانادامی‌گردد.

✅ با گفتارهایی از جنسِ:

- خوانش بخش‌هایی از رُمانِ اسبِ بومی (برگردان بخشی از آن به همت #شکیبا_شریف‌پور)

و

- فصلی از «نوشابه‌ی زرد» به منصور ضابطیان.


➕ #مکمل‌های این اپیزود ظرف یک‌هفته نشر می‌شود همچون همیشه فقط در تلگرام ما می‌آید؛ دعوتید به آن بپیوندید:

t.me/Samaak_AM

نشر این قسمت: سه‌شنبه سوم اکتبر برابر با ۱۱مهر ۱۴۰۲

——

🔆 A Sincere & Big Appreciation to Banafshe Taherian (https://t.me/Banafshehtaherian), Weria Havarinasab, Neda Hamed & Thinking Academy (https://t.me/thinkingacademy_official) for their kindness & help!


https://t.me/Samaak_AMSupport this podcast at — https://redcircle.com/samaak-audio-mag7271/exclusive-content
Audio Player Image
Samaak Audio Mag
Loading...