پادکست جعبه // Jabe Persian Podcast (Mansour Zabetian) | RedCircle
show-image

پادکست جعبه // Jabe Persian Podcast (Mansour Zabetian)

درِ اين جعبه را كه باز كنيد چيزهايى از ادبيات و فرهنگ و هنر پيدا خواهيد كرد... شايد هم چيزهايى بيشتر... كارى از منصور ضابطيان

Episodes

جعبه‌ی شماره‌ی ۲۱؛ آقای ناصر قاجار
Show Details1hr 15min
جعبه‌ی شماره‌ی ۲۰؛ خیام جان یا این قافله‌ی عمر عجب می‌گذرد
Show Details55min 36s
جعبه‌ی شماره‌ی۱۹؛ جاده‌چالوس
Show Details1hr 16min
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۸؛ سهراب‌نامه
Show Details1hr 10min
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۷؛ آرامگاه فردوسی
Show Details1hr 8min
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۶؛ دریا
Show Details48min 7s
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۵؛ کافه‌نادری
Show Details1hr 7min
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۴؛ شناسایی راز گل سرخ
Show Details1hr 1min
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۳؛ یا خواجه‌ی شیراز
Show Details53min 19s
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۲؛ قصه‌های فرودگاه
Show Details1hr 6min
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۱؛ من، کوروش کبیر
Show Details1hr 4min
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۰؛ فرهاد، تلخ شیرین
Show Details48min 37s
جعبه‌ی شماره‌ی ۹؛ سلام آقای سعدی
Show Details38min 56s
جعبه‌ی شماره‌ی ۸؛ سلطان
Show Details1hr 21min
جعبه‌ی شماره‌ی ۷؛ یک ساعت بدون کرونا
Show Details1hr
جعبه‌ی شماره‌ی ۶؛ خاطره‌های پیکان یا پیکان خاطرات
Show Details56min 1s
جعبه‌ی شماره‌ی ۴؛ کافه‌ی پاییزی بخش اول
Show Details28min 18s
جعبه‌ی شماره‌ی ۵؛ کافه‌ی پاییزی بخش دوم
Show Details33min 9s
جعبه‌ی۳؛ برادرم تاجیکستان
Show Details49min
جعبه‌ی کوچک شماره‌ی۲؛ ضمیمه‌ی دومین قسمت پادکست جعبه: استاد شجریان
Show Details23min 48s
جعبه‌ی شماره‌ی۲؛ ده‌گانه‌ی آقای آواز
Show Details1hr 23min
جعبه‌ی کوچک شماره‌ی یک: گفت‌وگوی سیمین بهبهانی با منصور ضابطیان
Show Details32min 49s
پادکست فارسیِ جعبه؛ قسمت اول: سیمین خانم
Show Details1hr 3min