SHOW / EPISODE

חכימא | קהילות - פרק 5: קהילת איראן - ד"ר אסתר שקלים

27m | Mar 1, 2021

פודקאסט קהילות מבית חכימא - "סיפורים ורוח מחכמי המזרח", על סיפורים מנהגים וגם היסטוריה של קהילות יהודיות ברחבי העולם. מסע גיאוגרפי היסטורי ותרבותי.

שרה ב"ק בשיחה על קהילת איראן עם ד"ר אסתר שקלים, משוררת וחוקרת קהילות ישראל

הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

Audio Player Image
חכימא | קהילות
Loading...