SHOW / EPISODE

חכימא | קהילות - פרק 6: קהילת אתיופיה - הרב ד"ר שרון שלום

35m | Mar 8, 2021

פודקאסט קהילות מבית חכימא - "סיפורים ורוח מחכמי המזרח", על סיפורים מנהגים וגם היסטוריה של קהילות יהודיות ברחבי העולם. מסע גיאוגרפי היסטורי ותרבותי.

שרה ב"ק משוחחת עם הרב ד"ר שרון שלום, ראש הקתדרה הבינלאומית לחקר יהדות אתיופיה, הקריה האקדמית אונו, רב קהילת קדושי ישראל- קרית גת.

קהילת יהודי אתיופיה - קהילה של תקווה

הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

Audio Player Image
חכימא | קהילות
Loading...