SHOW / EPISODE

חכימא | קהילות - פרק 7: קהילת מרוקו - ד"ר דוד ביטון

39m | Aug 8, 2021

פודקאסט קהילות מבית חכימא - "סיפורים ורוח מחכמי המזרח", על סיפורים מנהגים וגם היסטוריה של קהילות יהודיות ברחבי העולם. מסע גיאוגרפי היסטורי ותרבותי

שרה ב"ק משוחחת עם ד"ר דוד ביטון, ראש החוג ללימודי יהדות הקריה האקדמית אונו וראש "כולנא" ירוחם

מרוקו וחכמיה - רציפות של חיים ויצירה יהודית לאורך הדורות. האם הרציפות הזאת נפסקה, ומה הם תקנות לחיי קהילה?

הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

Audio Player Image
חכימא | קהילות
Loading...