SHOW / EPISODE

חכימא | קהילות - פרק 3: קהילת תוניסיה - דפנה חורב בצלאל

29m | Feb 15, 2021

פודקאסט קהילות מבית חכימא - "סיפורים ורוח מחכמי המזרח", על סיפורים מנהגים וגם היסטוריה של קהילות יהודיות ברחבי העולם. מסע גיאוגרפי היסטורי ותרבותי.

שרה ב"ק בשיחה עם דפנה חורב בצלאל, אשת חינוך וספרות, חוקרת יהודות תוניסיה

הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

Audio Player Image
חכימא | קהילות
Loading...