SHOW / EPISODE

חכימא | קהילות - פרק 11: קהילת בוכרה - ד"ר גיורא פוזיילוב

37m | Aug 21, 2021

פודקאסט קהילות מבית חכימא - "סיפורים ורוח מחכמי המזרח" , על סיפורים מנהגים וגם היסטוריה של קהילות יהודיות ברחבי העולם. מסע גיאוגרפי היסטורי ותרבותי.

שרה ב"ק משוחחת עם ד"ר גיורא פוזיילוב, חוקר קהילות ישראל וקהילת יהודי בוכרה.

איך קרה שכמעט רבע מיהודי בוכרה ביקרו בארץ ישראל בתחילת המאה? איך הקימו את שכונת הבוכרים ומה נשאו איתם שיירות באורך 15 קילמוטרים של גמלים!

הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

Audio Player Image
חכימא | קהילות
Loading...