SHOW / EPISODE

חכימא | קהילות - פרק 4: קהילת אלג'יריה - ד"ר יוסף שרביט

Episode 1
28m | Feb 22, 2021

פודקאסט קהילות מבית חכימא - "סיפורים ורוח מחכמי המזרח", על סיפורים מנהגים וגם היסטוריה של קהילות יהודיות ברחבי העולם. מסע גיאוגרפי היסטורי ותרבותי.

שרה ב"ק משוחחת עם ד"ר יוסף שרביט: מרצה באונ' בר אילן, מומחה בתולדות יהודי אגן הים התיכון.

סיפורה של יהדות אלג'יריה, יהדות של סינתזה. בין מזרח למערב, בין מסורת לקדמה, בין אוניברסליות לעם היהודי.

הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

Audio Player Image
חכימא | קהילות
Loading...