SHOW / EPISODE

חכימא | קהילות - פרק 12: יהדות ארץ אשור - ד"ר יעקב מעוז

24m | Aug 29, 2021

פודקאסט קהילות מבית חכימא - "סיפורים ורוח מחכמי המזרח" , על סיפורים מנהגים וגם היסטוריה של קהילות יהודיות ברחבי העולם. מסע גיאוגרפי היסטורי ותרבותי.

שרה ב"ק משוחחת עם ד"ר יעקב מעוז, סופר חוקר ומשורר. יו"ר הועד לתחיית הלשון הארמית בישראל

מדוע מתעקש יעקב מעוז שהוא מיהדות ארץ אשור ולא מקהילת כורדיסטאן? מי היתה הרבנית אסנת בראזני שעמדה בראש ישיבה ? ואיך שמרו יהודים על הארמית מימי קדם ועד היום?

הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

Audio Player Image
חכימא | קהילות
Loading...