SHOW / EPISODE

חכימא | קהילות - פרק 2: קהילת הודו - הרב יהונדב דניאל

Episode 2
23m | Feb 8, 2021

פודקאסט קהילות מבית חכימא - "סיפורים ורוח מחכמי המזרח", על סיפורים מנהגים וגם היסטוריה של קהילות יהודיות ברחבי העולם. מסע גיאוגרפי היסטורי ותרבותי.

שרה ב"ק משוחחת עם הרב יהונדב דניאל, רב ביהכנ"ס קהילת ישראל ליוצאי הודו, פעיל חברתי.

מתי הגיעו יהודים להודו, למה הסוכנות היהודית מימנה טיסות חזרה לחלק מהיהודים שעלו ארצה ומה ההבדל בין קהילת בני ישראל לקהילה הבגדדית סיפורה של יהדות אצילית.

הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

Audio Player Image
חכימא | קהילות
Loading...