Molanakhani [New Session] | RedCircle

Molanakhani [New Session]

A Podcast for Molana Lovers [New Session].

پادکستی برای نکته‌گشایی گزیده‌ای از بیت‌ها و داستان‌های مثنوی و بیان پیوند آن‌ها با زندگی و دیگر آثار مولانا


مثنوی را چابک و دلخواه کن؛ ماجَرا را موجز و کوتاه کن


مولاناخوانی آمده‌ تا دعوتمان کند به نشستن بر خوانِ شعر و فکر مولانا


------- * دوره‌ی نخست: سپتامبر۲۰۱۸-مارس ۲۰۲۰

* دوره و شیوه‌ی جدید: از فوریه‌ی ۲۰۲۱ تفاوت این دوره را در اینجا بشنوید:

https://t.me/molanakhani/156

شناسه‌ی ثابت ما درسرتاسر وب

Molanakhani

**نشانی تلگرام ادمین برای پرسش‌ها و پیشنهادهای شما : https://t.me/Samaak_Inc**

show-image

Episodes