show-image

Paise da khel (PAISA)

ho loki pessa pessa karde ne,

pesse ne kithe leya dita,

jag taan jit leya,

par gharon dur leya dita.....


written and narrated by: ishabdeep

music by: KNV(kanav)