• Tiráž

  -

  0m - Feb 12, 2022
 • 60/60 • Obraz budúcej slávy

  Skoro príde deň, keď Boh ukončí zlo a všetko utrpenie.

  E60 - 24m - Feb 12, 2022
 • 59/60 • Boží Izrael

  Zámery, ktoré chcel Boh vykonať prostredníctvom Izraela, nakoniec vykoná prostredníctvom svojej cirkvi.

  E59 - 35m - Feb 12, 2022
 • 58/60 • Po noci prichádza ráno

  Nádej na príchod Mesiáša bola vo všetkých časoch svetlom v temnotách.

  E58 - 39m - Feb 12, 2022
 • 57/60 • Nehemiášova reforma

  Pohania sú vylúčení zo zhromaždení, chrám očistený od nepriateľov a bohoslužby obnovené.

  E57 - 19m - Feb 12, 2022
 • 56/60 • Slávnostné zhromaždenie

  Nehemiáš predčíta zhromaždenému ľudu Mojžišov zákon.

  11m - Feb 12, 2022
 • 55/60 • Nástrahy nepriateľov

  Nehemiáš víťazí nad nepriateľmi v istote, že koná Božie dielo.

  E55 - 14m - Feb 12, 2022
 • 54/60 • Víťazstvo nad chamtivosťou

  Nehemiáš sa zastáva utláčaných a napomína veriteľov.

  E54 - 13m - Feb 12, 2022
 • 53/60 • Oprava hradieb

  Nehemiáš skúma zrúcaniny, povzbudzuje ľud a odoláva útokom nepriateľov.

  E53 - 19m - Feb 12, 2022
 • 52/60 • Muž činu a modlitby

  Nehemiáš sa statočne hlási k svojmu ľudu. Perzský kráľ ho posiela do Jeruzalema.

  E52 - 12m - Feb 12, 2022
 • 51/60 • Duchovné oživenie

  Ezdráš sa bojí následkov, ktoré môžu dopadnúť na Izraelcov pre ich hriechy, a hľadá milosť u Hospodina.

  E51 - 20m - Feb 12, 2022
 • 50/60 • Ezdráš

  Kráľ Artaxerxes Longimanus vydáva nariadenie, na základe ktorého sa Židia môžu vrátiť do svojej vlasti a vykonať rozsiahle opravy Jeruzalema. 

  E50 - 20m - Feb 12, 2022
 • 49/60 • Ester

  Háman, nepriateľ židovského národa, dosiahol vydanie výnosu o vyhladení Židov v celej Ahasvérovej ríši. Boh však svoj ľud zachráni prostredníctvom kráľovnej Ester.

  E49 - 13m - Feb 12, 2022
 • 48/60 • Tajomstvo úspechu Božieho diela

  Ak sa bude Boží ľud s dôverou spoliehať na Hospodina, nik ho nepremôže.

  E48 - 9m - Feb 12, 2022
 • 47/60 • Józua a anjel

  Veľkňaz Józua prijíma od Hospodina poverenie na novú službu.

  E47 - 21m - Feb 12, 2022
 • 46/60 • Pomoc Božích prorokov

  Kým sa nepriatelia ľstivo usilujú zastaviť začaté dielo obnovy, Boh svojmu ľudu prostredníctvom prorokov posiela povzbudzujúce posolstvo.

  E46 - 31m - Feb 12, 2022
 • 45/60 • Návrat vyhnancov

  Perzský kráľ Kýros umožňuje Izraelcom navrátiť sa do ich krajiny a znovu vybudovať chrám.

  E45 - 28m - Feb 12, 2022
 • 44/60 • V jame s levmi

  Obvineného Daniela hodia do jamy s levmi, ale tie mu neublížia. 

  E44 - 18m - Feb 12, 2022
 • 43/60 • Posledná noc Babylona

  Bélšacarovi, ktorý sa pri bujarých oslavách rúha, oznamuje Boh zánik ríše.

  E43 - 31m - Feb 12, 2022
 • 42/60 • Nebúkadnecarovo bláznovstvo

  Prostredníctvom snov oznámil Boh pyšnému kráľovi, že sa blíži jeho pád. Keď sa pokorí pred Bohom, získa späť svoje stratené postavenie.

  E42 - 15m - Feb 12, 2022
Audio Player Image
Zo slávy do tieňa
Loading...