SHOW / EPISODE

וזאת הברכה - מעמד שמונה פסוקים אחרונים שבתורה

11m | Oct 4, 2023

בשיעור נעסוק בביאור דברי הגמרא על שמונת הפסוקים האחרונים שבתורה, ונציע מספר כיוונים לפרשם. בנוסף, נעסוק במעמד ההלכתי המיוחד שנוצר לשמונת הפסוקים הללו בעקבות דברי הגמרא, ונדון במספר הלכות מיוחדות המובאות בפוסקים ביחס לקריאת שמונת הפסוקים האלו.

Audio Player Image
מסביב לפרשה תשפ"ג - הרב יואב פלדמן
Loading...