show-image

Dân Trong Ngành

Đây là đài tiếng nói người dân, mỗi "DÂN" một "NGÀNH", phát thanh từ nơi cách Nhà hát Con Sò 15 cây số. Xin mời nghe để biết mình dân ngành nào!


A podcast series about career orientation for Vietnamese students, especially those who wish to study abroad in Australia.

Episodes

#23: TUYỂN người có TÂM, CHỌN người có TẦM
Show Details1hr 32min
#22: Đối thoại với THÔNG TIN, kể chuyện bằng DỮ LIỆU
Show Details1hr 10min
#21: Chiến thuật THẤU HIỂU khách hàng
Show Details55min 8s
#20: Học NGÔN NGỮ, đừng chờ lối tắt
Show Details1hr 12min
#19: IT-đường chúng ta đi
Show Details1hr 25min
#18: CÔ GIÁO đầu đời
Show Details1hr 15min
#17: Chạm ngưỡng ĐIỆN ẢNH và CÂU TỪ
Show Details1hr 25min
#16: MÁI TÓC, tính cách và bản ngã
Show Details1hr 12min
#15: Khám phá thế giới từ TẾ BÀO
Show Details1hr 6min
#14: KHÁCH HÀNG có còn là THƯỢNG ĐẾ?
Show Details48min 20s
#13: Phù thủy HÓA HỌC
Show Details1hr 3min
#12: Hơn cả NẤU và NƯỚNG
Show Details1hr 13min
#11: Những hiệp sĩ dịu dàng
Show Details1hr 3min
#10: KIẾN TRÚC - NỘI THẤT, đâu là tình yêu duy nhất?
Show Details1hr 19min
#9: Những THƯỚC PHIM của ngày trọng đại
Show Details58min 40s
#8: Ai rót ngọt ngào lên dàn ÂM THANH?
Show Details1hr 7min
#7: Mai sau em lớn em làm CÔ TIÊN
Show Details50min 9s
#6: SUPPLY CHAIN, LOGISTICS và 7 chữ ĐÚNG
Show Details1hr 6min
#5: Ai còn nghĩ "BẢO HIỂM mua dễ khó đòi"?
Show Details1hr 2min
#4: Học KỸ SƯ, DỰNG công trình, XÂY tổ ấm
Show Details1hr 9min
#3: TRUYỀN là phải THÔNG, SẢN là phải XUẤT
Show Details1hr 13min
#2: VẬT LÝ TRỊ LIỆU hay "Đấm bóp Mátxa"?
Show Details1hr 4min
#1: Kế bên ai cũng không bằng KẾ TOÁN
Show Details51min 14s
...Chỉ Có Dân Trong Ngành Mới Biết
Show Details1min 15s