• הלכות נחלות - יא

  ניהול נכסי יתומים - תנאי ניהול כספי יתומים (א1-א4), מטלטלי יתומים (ב-ג), אחריות האפוטרופוס (ד-ט), חינוך היתומים (י-יא), הנחיית זהירות לאפוטרופוס (יב).

  E74 - 10m - May 24, 2023
 • הלכות נחלות - י

  ביטול חלוקה; מינוי אפוטרופוס לקטנים - חלוקה מחדש (א-ב), ניכוי השימוש בנכסים המשותפים (ג), מינוי אפטרופוס לקטנים (ד- ח).

  E73 - 8m - May 24, 2023
 • הלכות נחלות - ט

  שותפות יורשים שטרם חילקו - יורשים קודם חלוקה - כשותפים (א), נכסים שהשביחו (ב-ה), רווחים מיורש שמונה כנציג המשפחה (ו), רווחים מהעוסקים בנכסי המשפחה (ז1-ח), הטוען לבעלות שטר חוב (ט-י), מזונות ופרנסה מנכסי הירושה (יא-יב2), שייכות דמי שושבינות (יג-יד), מימון הוצאות לנציג המשפחה (טו).

  E72 - 13m - May 24, 2023
 • הלכות נחלות - ח

  הגבלות בניהול נכסי נעדרים - אין מורידים קטן או קרוב (א1-ב1), מעשה להמחשת הדין (ב2-ב4).

  E71 - 3m - May 24, 2023
 • הלכות נחלות - ז

  נכסי נעדר שבחזקת מת - נאמנות עדות למות מוריש (א-ג3), נכסי נעדר שתפסום יורשיו (ד), נכסי נעדר שיצא במצב סכנה (ה1-ז), נכסי נעדר שיצא מרצונו (ח1-י).

  E70 - 10m - May 24, 2023
 • הלכות נחלות - ו

  שינוי מכללי הירושה - אין לשנות חוקי הירושה (א), סמכות שכיב מרע בצוואה (ב1-ד), סמכות במתנה (ה-ז), תנאי בירושת בני זוג (ח), ירושת גוים וגרים (ט-י), יורשים שאינם הוגנים (יא-יב), הנחיה מוסרית לאי אפליית ילדים (יג).

  E69 - 11m - May 24, 2023
 • הלכות נחלות - ה

  ספק יורש - הכלל בספק יורש (א1), ספק זכר (א2-ב2), ספק מיהו האב (ג-ד3), ספק בבן היבמה מיהו האב (ה1-ה4), ספק בזמן מיתת המוריש (ו1-ט).

  E68 - 12m - May 24, 2023
 • הלכות נחלות - ד

  נאמנות בקביעת היורשים - עדות על חזקת יורשין (א-ב), חזרה מעדותו (ג-ד), ייחוס בחזקת עבדים (ה-ו2), ירושה בחזקת קרבה (ז-ח4).

  E67 - 13m - May 24, 2023
 • הלכות נחלות - ג

  הנכסים שנוטל מהם פי שניים - ירושת הבכור פי שניים במוחזק (א-ג), ירושת בכור בשבח ובמלוה (ד-ה), בכור שמכר חלקו או ויתר עליו (ו1-ו3), ירושת יבם כבכור (ז1-ח), יורשי שומרת יבם (ט).

  E66 - 12m - May 24, 2023
 • הלכות נחלות - ב

  ירושת הבכור - ירושה כפולה של בכור (א), קביעת הבכור בזמן הלידה (ב-ו), ירושת הבכור לצאצאים (ז), אין דין בכור בירושת אם (ח), הגדרת בכור: הנולד ראשון לאביו (ט-יג), עדות על בכורה (יד-יז).

  E65 - 12m - May 24, 2023
 • הלכות נחלות - א

  סדר הירושה - סדר העברת הירושה (א-ג7), קדימות הירושה בין בני דודים (ד-ה), קרבת משפחה לירושה (ו-ז), ירושת בני זוג (ח-יב), ירושת הבן מאימו (יג1-יג2).

  E64 - 14m - May 24, 2023
 • הלכות טוען ונטען - טז
  מודה שערער; החזרת פירות; האיסור לשקר - עד בשטר שבא לערער (א1-ב2), המודה שבא לערער (ג-ד), החזרת פירות (ה-ח), איסור טענת שקר (ט-י).
  E63 - 8m - May 24, 2023
 • הלכות טוען ונטען - טו
  ראיות וטענות בבעלות קרקע - הוכחת בעלות: שטר, עדי חזקה וירושה (א-ג), ראיות שקולות - המתגבר זכה (ד-ה2), שינוי טענות (ו1-ז2), טענה ועדים (ח), הכחשת טענת המחזיק (ט-י), אבדה הדרך לשדהו (יא1-יא3).
  E62 - 13m - May 24, 2023
 • הלכות טוען ונטען - יד
  חזקות נוספות שאינן מועילות - ראיית מי שחזקתם אינה מועילה (א-ב), בני מי שאין להם חזקה (ג-ד), חזקת גוי והבא מכוחו (ה-ו), חזקה בנכסי קטן (ז-ט), חזקה בנכסי הבורח (י), חזקה בנכסי אשת איש (יא), חזקה תקפה רק עם טענה (יב1-יב3), הבא מחמת ירושה (יג1-יג2), הקונה מקונה (יד1-יד2).
  E61 - 18m - May 24, 2023
 • הלכות טוען ונטען - יג
  מי שחזקתם אינה מועילה - הכלל (א-ג2), חזקת האומנין (ד), חזקת האריסין (ה-ו), חזקת האפטרופין (ז), חזקת השותפין (ח1), חזקת בני המשפחה (ח2-ט), חזקת אנשי שלטון (י), חזקת הגזלן (יא).
  E60 - 12m - May 24, 2023
 • הלכות טוען ונטען - יב
  דיני חזקת שלוש שנים בקרקע - משך שלוש שנים של הפקת רווח (א1-א3), ביום ובלילה (ב1-ג2), שנה אחר שנה (ד1-ח), הפקת רווח מלאה ורצופה (ט-כ).
  E59 - 19m - May 24, 2023
 • הלכות טוען ונטען - יא
  חזקת קרקע ומחאה - חזקת שימוש שלוש שנים (א1-ב1), חובת המחאה כשנודע הדבר (ב2-ג2), שמירת שטר הבעלות (ד), הגעת המחאה למחזיק (ה-ו2), אופן המחאה (ז1-ח), שימוש בעלי השדה את המחזיק (ט-י).
  E58 - 11m - May 24, 2023
 • הלכות טוען ונטען - י
  חזקת בהמות ועבדים - חזקת בהמות (א-ג), חזקת עבדים (ד1-ד3), טוען וחוזר וטוען (ה), טענות ללא חזקה (ו).
  E57 - 8m - May 24, 2023
 • הלכות טוען ונטען - ט
  חזקת אומן ולוקח; שניים אוחזין - חזקת אומן (א1-ג), חשד גזל (ד1-ד4), כלי העשוי להשכרה (ד5-ה), חזקה אין אדם מעיז פניו (ו1-ו3), שניים אוחזין בחפץ (ז-יג).
  E56 - 15m - May 24, 2023
 • הלכות טוען ונטען - ח
  חזקת המיטלטלין - חזקת בעלות (א-ד), טענת גניבה (ה-ח), העשויים להשכיר לעומת שדרכם להשכיר (ט1-י2).
  E55 - 11m - May 24, 2023
Audio Player Image
הרמב"ם היומי 13 - ספר משפטים | הרב חיים סבתו
Loading...