show-image

?מה עבר לי בראש

אנשים מספרים סיפורים מרתקים - הרי מי לא אוהבים לשמוע קצת רכילות בטח אם המספר יודע לספר ולרתק אז כאן בפודקאסט כל סיפור הולך להשאיר אותך במתח עד לשניה האחרונה