SHOW / EPISODE

"Book of why" kitobi, sabab va bog'liqliklar haqida

1h 39m | Jul 9, 2022

Barchamizga ma’lumki ertalab xo’roz qichqirishi yoki qichqirmasligi o’sha kunda quyoshning chiqishiga mutlaqo ta’sir qilmaydi. Huddi shunday ishonch bilan ayta olamizki issiq yoz kuni muzqaymoq savdosining o’sishiga olib keladi. Bunday intuitsiyalar bizning kunlik hayotimizda balki yuzlab sodir bo'ladi va biz buni mukammal jarayon ekanligini deyarli payqamaymiz ham. Kitob avtori bo’lmish Judea Pearl ushbu kitobda inson hayotida oddiy kundalik ishlatiladigan lekin ilmiy metodologiyada deyarli tilga olinmaydigan sabab va oqibat bog’liqligi kuchini ko’rsatib berishga harakat qiladi."Casino Lounge No Melody" by Tim Beek (timbeek.com)

Audio Player Image
Yap-yangi podcast
Loading...