SHOW / EPISODE

Meteorologiya va ob-havo bashorati haqida

Episode 1
1h 5m | May 13, 2022

Bugungi sonda meteorologiya va ob-havo bashorati ilmining tarixi, rivojlanish bosqichlari va bugungi kundagi imkoniyatlari haqida gaplashamiz. Shu jumladan ob-havoga oid irimlar va qiziq faktlarni ham muhokama qilamiz


Music by: "Casino Lounge No Melody" by Tim Beek (timbeek.com)

Audio Player Image
Yap-yangi podcast
Loading...