• O reformě transferu znalostí s Helenou Langšádlovou

  Využití výsledků je důležitým požadavkem pravidel programu Horizont Evropa. Usnadnit by jej měla reforma transferu z dílny ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. V tomto dílu se dozvíte v čem reforma spočívá a jaké má mít dopady.

  19m - Apr 19, 2024
 • O komunikaci vědy s Pavlou Hubálkovou

  Popis: Hostem podcastu byla Pavla Hubálková, která píše o vědě například pro magazín Univerzity Karlovy Forum nebo pro technologický magazín WIRED a je spoluautorkou první české knihy o komunikaci vědy.

  Říká, že komunikace vědy je nezbytnou součástí dnešního života a každý moderní vědec by měl chtít vědu komunikovat. Hledá příběhy ve světě vědy a staví mosty mezi vědci a laickou veřejností.

  S Pavlou jsme si povídali komunikaci vědy u nás i v zahraničí, o ženách ve vědě i o úkolech vědců třetího tisíciletí. Zabrousili jsme také do témat jako jsou sociální sítě, boj s dezinformacemi nebo umělá inteligence.

  Téma: Komunikace vědy v Česku i v zahraničí

  Host: Pavla Hubálková, komunikátorka vědy

  Hosta vyzpovídala: Milena Lojková

  Užitečné odkazy:

  Webová stránka Pavly Hubálkové

  Newletter Píšu o vědě

  Kniha Science Communication: Úvod do komunikace vědy

   

  27m - Mar 14, 2024
 • O Expertní skupině ERC se Zdeňkem Strakošem

  Popis: Co mají společného Apple a Evropská výzkumná rada? Myslí jinak. A posouvají tím svět vpřed. Granty ERC podporují výzkum na samé hranici lidského poznání a jako magnet přitahují odvážné vědecké lídry s ambicí tuto hranici prolomit. Díky nim se dozvídáme třeba to, proč je svět zelený nebo jak vidí hlubokomořské ryby. Pro talentované vědce granty ERC představují nejen finanční a badatelskou svobodu, ale také příležitost vyniknout v mezinárodním měřítku.

  O fungování Expertní skupiny, která pomáhá českým vědcům a vědkyním dosáhnout na granty ERC, jsme si povídali se Zdeňkem Strakošem z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

  Téma: Fungování expertní skupiny podporující české žadatele o granty ERC

  Host: prof. Zdeněk Strakoš (MFF, UK)

  Hosta vyzpovídala: Milena Lojková

   

  Věděli jste, že... od založení ERC v roce 2007:

  Bylo v ČR realizováno 94 grantů ERC, z toho 80 bylo řešeno přímo hlavními řešiteli?

  Celková podpora, která putovala do ČR, přesáhla 131,6 milionů euro?

  V ČR jsou, co se týče zapojení do grantů ERC, nejúspěšnější Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, ÚOCHB, Fyzikální ústav a Univerzita Palackého?

  Českým „ERC rekordmanem“ je fyzikální chemik prof. Michal Otyepka, který je držitelem hned 4 grantů ERC?

  38 hlavních řešitelů s českou národností doposud realizovalo svůj grant v zahraničí?

  Oblíbenými zahraničními hostitelskými institucemi pro české řešitele jsou např. Institut Maxe Plancka nebo Oxfordská univerzita?

  Máte rádi čísla? Podívejte se na souhrn statistik rekapitulující českou stopu v grantech ERC →http://tinyurl.com/2cnm9tnt

  REGISTRACE na online WORKSHOPY pro žadatele se otevírá 11. března →http://tinyurl.com/tucjeaux

  1h 7m - Feb 21, 2024
 • O rozšiřování účasti v Horizontu Evropa s Annou Vosečkovou

  O wideningu nebo také rozšiřování účasti si s námi povídala Anna Vosečková, která je národní kontaktem pro tuto oblast v Technologickém centru Praha.

  Téma podcastu

  Rozšiřování účasti v Horizontu Evropa

  Host podcastu

  Anna Vosečková | Národní kontakt pro widening

  O čem jsme si povídali?

  « O historii wideningu

  « O zkušenostech z roku 2023

  « O plánech a očekáváních pro 2024

  « O službách, které nabízí projekt widera.net (https://www.ncpwideranet.eu/)


  Hosta vyzpovídal

  Michal Hlavačka

  30m - Feb 1, 2024
 • O Open Science s Jiřím Markem

  Nedílnou součástí výzkumu financovaného z veřejných peněz se stávají principy otevřené vědy – Open Science. O podstatě, fungování i problémech otevřené vědy jsme si povídali s Jiřím Markem z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.


  Téma podcastu

  Otevřená věda – Open Science

  Host podcastu

  Jiří Marek | Open Science manažer UVT MUNI, vedoucí sekretariátu EOSC-CZ

  O čem jsme si povídali?

  « O smyslu Open Science

  « O vztahu Open Science a byznysu

  « O predátorských časopisech

  « O podpoře v oblasti Open Science v ČR

  Hosta vyzpovídal

  Michal Hlavačka

  28m - Nov 10, 2023
 • O budování excelentního výzkumného centra s Andreou Nogovou

  Cesta k excelenci vede přes granty Horizontu Evropa, které podporují mezinárodní a mezioborový výzkum. Touto cestou se vydal i Český institut výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN), který provádění mezioborového výzkumu na mezinárodní úrovni považuje za svoje poslání a jehož cílem je zařadit se mezi evropskou vědeckou špičku. Vize a poslání. Dvě slova jako klíč. Jaké jsou ty vaše?

   O budování excelentního výzkumného centra jsme si povídali s Andreou Nogovou, vedoucí grantové kanceláře CATRIN.


  Téma podcastu

  Budování excelentního výzkumného centra

  Host podcastu

  Andrea Nogová | vedoucí grantového oddělení CATRIN

  O čem jsme si povídali?

  « O cestě k excelenci

  « O důležitosti otevřenosti, spolupráce a sdílení

  « O budování partnerství a networkingu

  « O grantech Horizontu Evropa a praktickém fungování grantové kanceláře


   Jaké rady jsme si odnesli?

  →  V začátcích se nebojte se spolupracovat s konzultanty. Urychlí a zefektivní to vaši cestu. Metoda „pokus-omyl“ může vést frustraci.

  → Jděte do twinningu! Rozšíříte si obzory a posunete kompetence projektových manažerů. Mějte ale na paměti, že twinningový projekt není cíl, ale cesta.

  → Získejte podporu vedení. Bez ní v Horizontu Evropa uspějete jen stěží!

  → Projektoví manažeři: Buďte si vědomi hodnoty, kterou do projektů přinášíte a nastavte si dobré a respektující vztahy s vědci. Najděte si na začátku své spojence, kteří vidí v evropském výzkumu potenciál.

  → Vedení institucí: Stanovte si účast v Horizontu Evropa jako svou prioritu a dobře ji komunikujte směrem k vědcům. Najděte nástroje, kterými budete účast v mezinárodním výzkumu motivovat a odměňovat. Poskytněte výzkumníkům projektovou podporu.

   

  Hosta vyzpovídala

  Milena Lojková

  45m - Sep 15, 2023
 • O psaní projektových návrhů s Václavem Smítkou

  V knize Mluv jako TED se píše: “Nápady jsou platidlem 21. století. A jsou úplně demokratické. Mají je všichni. O jejich budoucnosti nerozhoduje, zda jsou lepší nebo horší, ale spíš jak, komu a kdy jsou odprezentované.” Horizont Evropa nabízí vědcům a výzkumníkům granty, díky kterým mohou být jejich myšlenky a nápady zrealizované. Na počátku vždy stojí projektový návrh, který dá myšlence pevné kontury.

  Projektový návrh musí uspět v ostré evropské konkurenci a excelentní nápad nebo unikátní inovace jsou prvním, ale zdaleka ne jediným předpokladem úspěchu. Předkladatel musí v krátkém časovém úseku pochopit a pokrýt celou řadu aspektů a zároveň vnímat a neopomenout i ty nejmenší detaily, které mohou o úspěchu či neúspěchu projektu rozhodnout. O svůj praktický vhled do psaní projektů se s námi podělil Václav Smítka ze společnosti Amires.

  Téma podcastu

  Psaní evropských výzkumných projektů


  Host podcastu

  Václav Smítka | Chief Technology Officer| Amires


  O čem jsme si povídali

  « Jaké otázky si musím položit, než začnu projekt psát?

  « Kolik času zabere projektový návrh napsat?

  « Proč je důležitá práce s textem a vizuální stránka projektu?

  « Jak si poradit s „buzz words“, které bude hodnotitel v návrhu hledat?

  « Jak zajistit dostatečný dopad našeho řešení na vědu, společnost a ekonomiku?

  « Jakými zásadami se řídit při sestavování pracovního plánu?

  « Na co si dát pozor při sestavování rozpočtu?

  « Jaká je role Advisory Board?

  « Co je klíčovými ingrediencemi úspěchu projektu?

   

  Jaké rady jsme si odnesli

  → Psaní projektového návrhu je pro koordinátora práce na plný úvazek minimálně na dva měsíce. Nenechávejte psaní projektu na poslední chvíli a začněte psát alespoň tři měsíce před uzávěrkou.

  → Excelentní nápad sám o sobě nestačí. Důležité je také pochopit, kam EU svými politikami výzkum směřuje!

  →Nepodceňte práci s textem a vizuální stránkou. Jeden obrázek řekne víc než tisíc slov.

  →Kvantifikujte! Cíle i dopad musí být specifické a měřitelné. Pokud bychom měli říct jediné slovo, které musí být v návrhu obsaženo, bude to KPI.

  → Myslete na vyváženost plánu projektových prací i rozpočtu.

  → Nezapomeňte zahrnout partnery z průmyslu.

  →Nemějte pocit, že musíte všechno zvládnout sami. Nechte si poradit od odborníků.


  Hosta vyzpovídala

  Milena Lojková, TC Praha

  1h 6m - Aug 29, 2023
 • Hodnocení projektů s hodnotitelkou Ivou Walterovou

  Když se Váš projekt dostane před hodnotitele, jde do tuhého. Jak hodnocení probíhá? Co hodnotelé berou v potaz a co ne? Jaká je role hodnotitelů? Jak uspět jako hodnotitel či hodnotitelka? To a mnohem více se dozvíte od Ivy Walterové, která má bohatou zkušenost z hodnocení i realizace evropských projektů.

  25m - Jul 31, 2023
 • O koordinaci a řízení evropských výzkumných projektů s Jiřím Bouchalem

  Koordinace a řízení evropských výzkumných projektů je výzvou a příležitostí zároveň. Jiří Bouchal z konzultační společnosti IS-Practice tuto výzvu přijal a už více než deset let figuruje v projektových konsorciích napříč Evropou jakožto koordinátorova pravá ruka. A není to obyčejná ruka, ale ruka s dotekem Midase. Projekty vede pevně ale s nadhledem. Své zkušenosti otevřeně sdílí. Přemýšlíte o koordinaci? Tento díl podcastu je určen právě vám!


  Téma podcastu

  Koordinace a řízení evropských výzkumných projektů


  Host podcastu

  Jiří Bouchal | Senior Consultant| IS-Practice


  O čem jsme si povídali

  « V čem spočívá každodenní management projektu a kolik času zabere?

  « Jak probíhá komunikace konsorcia a interní reporting?

  « Jak zabezpečit kvalitu výstupů projektu?

  « Co platí na problematické partnery?

  « Co je na práci koordinátora nejtěžší?

  « Co může koordinace projektu instituci přinést?

  « Kdy je instituce připravená projekt koordinovat?

   

  Jaké rady jsme si odnesli

  → Nechoďte za projektovým úředníkem jen s problémem, ale i s jeho řešením. Bude Vás mít radši!

  → Koordinace je výzva. Buďte pozitivní, mějte nadhled a neberte si to osobně!

  → Nenechte se semlít smrští administrativních úkonů. Myslete na vizi, se kterou jste projekt psali.

  → Jste kreativec s inovativním mindsetem? Psaní a koordinace inovačních projektů by mohla být práce pro vás.

  → Mějte před očima velké cíle, začněte s malými krůčky. Hlavně začněte!


   Hosta vyzpovídala

  Milena Lojková, TC Praha


  49m - Jun 21, 2023
 • Nový evropský Bauhaus v Horizontu Evropa i mimo něj s Klárou Černou

  Není snadné porozumět iniciativě Nový evropský Bauhaus, se kterou se setkáte v Horizontu Evropa i jiných programech. Pomůže nám s tím Klára Černá z Technologického centra Praha. Od základního vysvětlení, přes historii, příklady českých projektů i způsoby zapojení. To a mnohem více Vás čeká v tomto díle.

  20m - May 26, 2023
 • O projektové strategii s Petrou Vaculíkovou

  Střípky inspirace, které do sebe zapadají a vytvářejí obrázek úspěšné projektové strategie a leadershipu. Podle Petry Vaculíkové není excelence o talentu, ale o přístupu a tvrdé práci. Za úspěch považuje, když ji práce baví a přináší jí radost. Nadšení a kreativitu považuje za důležitější než mnohaletou zkušenost. Lidem ve svém týmu umožňuje dělat práce, které je baví. Věří, že spolupráce a sdílení je více než konkurence a soutěživost. Při obhajování nápadů, za kterými si stojí, se nebojí „jít na krev“ a když říká, že získání ERC grantu už pro ni není otázkou „jestli“ ale „kdy“, věříme jí to. Hoří a zapaluje. Kdo naposled zapálil vás?


  Téma podcastu

  Projektová strategie


  Host podcastu

  Petra Vaculíková | Vedoucí grantového oddělení| Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

   

  O čem jsme si povídali

  « Co přináší českým výzkumníkům účast v evropských projektech?

  « Jak FF UPOL podporuje předkladatele projektů Horizont Evropa?

  « Jak vytvořit silný a motivovaný projektový tým?

  « Co odlišuje kvalitního projektového manažera od průměru?

  « Co je to úspěch?

   

  Petru vyzpovídala

  Milena Lojková, TC Praha

  38m - May 3, 2023
 • O ERC projektech s členkou vědecké rady Alicí Valkárovou

  Jak funguje Evropská výzkumná rada (ERC), proč čeští vědci nemají více ERC grantů, jaké jsou novinky v hodnocení ERC projektů a mnohem více s námi sdílela RNDr. Alice Valkárová, DrSc. Díky pozici členky vědecké rady ERC, členky předsednictva GAČR a vědkyně v oblasti částicové fyziky nabízí doktorka Valkárová jedinečný pohled na tyto otázky.

  16m - Mar 20, 2023
 • O projektu ERA Chair a praktickém vzdělávání budoucích projektových manažerů s Pavlínou Pancovou Šimkovou

  S Pavlínou Pancovou Šimkovou jsme si povídali o evropských rámcových programech pro výzkum a inovace, o projektovém managementu a o předmětu Projektové řízení v praxi, který vyučuje na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Pavlíně nechybí vize, rozhled, zápal pro věc a pokora. Práci se studenty vnímá jako proces vzájemného učení a hru. Slovy studentů “je to pěkná jízda”. A ještě bude...

  24m - Feb 22, 2023
 • České předsednictví na vlastní kůži s Táňou Hálovou Perglovou

  V dnešním díle uslyšíte, jaké to je "být u toho" a zažít předsednictví na vlastní kůži. Jaké je stěhování do Bruselu se dvěma dětmi? Co obnáší role attaché pro výzkum na Stálém zastoupení ČR v Bruselu? Jakých nejdůležitějších výsledků se na poli vědy a výzkumu v rámci českého předsednictví podařilo dosáhnout? Své čerstvě nabyté zkušenosti z právě skončeného předsednictví s námi se zápalem pro věc a energií sobě vlastní sdílela Táňa Hálová Perglová.

  41m - Jan 23, 2023
 • Gender ve vědě a v Horizontu Evropa s Marcelou Linkovou

  Marcela Linková z Národního kontaktního centra Gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR se s námi podělila o svůj pohled na tuto oblast. Dozvíte se také o požadavcích Horizontu Evropa, které s gender souvisí.

  40m - Nov 14, 2022
 • O financování formou lump sum s Lenkou Chvojkovou

  Stále častější formou financování je lump sum - tedy pevnou částkou. Proč tomu tak je, na co si dát pozor a mnohem více probereme s Lenkou Chvojkovou, která je národním kontaktem pro finanční otázky Horizontu Evropa

  13m - Oct 17, 2022
 • O České asociaci manažerů a administrátorů ve výzkumu a grantovém oddělení MU

  V tomto díle je hostem Ida Součková Olšová, která je čerstvě zvolenou předsedkyní CZARMA - České asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu a zároveň na rektorátu Masarykovy univerzity v rámci odboru výzkumu vede grantové oddělení. Uslyšíte o založení CZARMA, jejím smyslu a přínosu. Ida také mluví o fungování grantového oddělení Masarykovy univerzity a důvodech proč Masarykova univerzita získala nejvíce výzkumných grantů v programu Horizont 2020 z celé ČR .

  21m - Sep 13, 2022
 • Co je program Horizont Evropa a jak vám můžeme pomoci se do něj zapojit?

  V úvodním dílu podcastu Horizont Evropa se s Naďou Koníčovou bavíme o Horizontu Evropa a o Národním informačním centru pro evropský výzkum při TC AV ČR, které k Horizontu Evropa poskytuje poradenství.

  E1 - 16m - Sep 13, 2022
Audio Player Image
Horizont Evropa
Loading...