SHOW / EPISODE

Orientalisme - Bøker og blomster #6

Season 3 | Episode 6
39m | May 28, 2021

I denne episoden av Bøker & Blomster snakker redaksjonens Kamerat E. om Orientalism av Edward W. Said - En av de viktigste teoretiske bøkene fra det 20-århundret. Her kan du lære mer om hva orientalisme er og hvordan den har sneket seg inn alle steder fra akademia til populærkultur og om hvordan den har bidratt til å forme og former vårt syn på "de andre".

Audio Player Image
Bøker og blomster
Loading...