SHOW / EPISODE

Skeiv historie - Bøker og blomster #14

Season 1 | Episode 14
35m | Nov 30, 2021

I denne utgaven av Bøker og blomster tar Kamerat E. for seg historie og hvem sin historie som fortelles, her er fokuset på skeiv historie og historien om sexarbeid. Hvordan skrives historie og hva kan vi få ut av å lese den. Bøkene som danner grunnlag for drøftingen er Michael Bronski sin A Queer History of the United States og Kate Lister sin Harlots, Whores and Hackabouts, a History of Sex for Sale.

Audio Player Image
Bøker og blomster
Loading...