SHOW / EPISODE

Jonas – Bøker og blomster #9

Season 1 | Episode 9
26m | Aug 10, 2021

I 1955 skrev Jens Bjørneboe Jonas, en roman som rettet sterk kritikk mot skolen og det den gjorde med barna. I denne episoden gjør Kamerat E. et forsøk på å oppsummere noen av de politiske sidene ved boken og plassere den i en større idéhistorisk kontekst.

Audio Player Image
Bøker og blomster
Loading...