SHOW / EPISODE

מכניקת הקוונטים פרק 7 | פרשנות קופנהגן ועיקרון אי הוודאות

Episode 7
51m | Mar 16, 2023

בוהר והייזנברג הם צמד מעניין, את המערכת יחסים שלהם הם מנהלים כמו בעל ואישה, שבוע אחד הם רבים, שבוע אחד הם מתפייסים. האופן שבו מערכת היחסים התנהלה הפריעה לבוהר, שהיה בעל אסרטיבי וקשוח, שהחליט למנוע מאמא הייזנברג להתבטא. אט אט, גברת הייזנברג הפסיקה להביע את דעתה בבית, ובוהר הפך לרודן איום. לנישואים בוהר קרא "קופנהגן", והנישואים היו מוזרים ומאוד לא ברורים. לאחר מותו של בוהר, הייזנברג הייתה יכולה להצביע על עיקרון מנחה אחד בנישואים והוא עיקרון אי הוודאות ששכן בבית.

לא בפוקוס וודי אלן:

https://www.youtube.com/watch?v=3KZ6mIsbDc4

youtube:

https://www.youtube.com/@EyalAvrahamov/videos

אינסטגרם:

https://www.instagram.com/eyalavrahamov/

פייסבוק:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013083107105

Audio Player Image
אייל אברהמוב
Loading...