• HA NEM VAGY INDULATOS, HALOTT VAGY

  Ha nincs benned indulat, elhallgatod az igazságot. Azt mondja a világ, hogy ne legyél indulatos. Viszont az életnek szükséges elindulnia, ahhoz, hogy eljusson a (lelki) halottakhoz. Különben nincs feltámadás. Pontosan úgy, ahogy a hím csírasejt elindul a petesejt irányába, az élet beszédének is fontos elindulnia ahhoz, hogy egy halott lélek feltámadhasson. Ha kétezer évvel ezelőtt Jézus nem lett volna indulatos, azaz nem indult volna el tőle az élet, már nem is lenne élet e Földön. Következésképp nem az indulattal van a baj, hanem annak tartalmával és irányával. Mi az, ami elindul tőled? A hiábavaló, vagy pedig az örökkévaló? A rothadó test, vagy pedig az örökkévaló Lélek beszéde? Az élet, vagy pedig a halál szava? 

  És merre, milyen irányba, hova indul? Oda, ahol örömmel, nyitott szívvel fogadják, fogják, és adják, vagy pedig oda, ahol kizárt, hogy megfoganjanak az élet magvai? 

  Isten szerint, ha nem vagy indulatos, langyos vagy, és az életed sehová sem tart. Egészen pontosan a sehol, azaz a seol felé tart. És be kell érned az emberek néhai dicséretével, ugyanis a lelki halálban dicséret jár a langosságért. Különben nem maradhatna fenn ez a torz világ. Ha pedig megismerted az igazságot, és indulatos vagy, élsz, és életet adsz. 

  „Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból... azt tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz...” 

  Jel 3:15-16 18 

  „Ingyen kaptátok. 

  Ingyen adjátok!” 

  Mt 10:8


  A hűség azt jelenti, hogy nem hallgatod el az élet szavát. Amikor kapod, akkor adod. Vigyázz, mert az idő mindenki számára egyre csak gyorsul, majd elvétetik. És mindenki el fog felejteni mindent. Aki nem szokik hozzá ahhoz, hogy azonnali módon fogadja, fogja, és adja az Élő Isten jelenlétét, Az kiesik abból, és visszakerül az egyre szűkülő, és megsemmisülő időbe, ahol a saját hiábavaló és kavargó gondolatai kezdik emészteni a lelkét, míg végül teljesen eltorzul, és kárba vész az.   A halottnak nem azzal segítesz, hogy illemből te is meghalsz, hanem azzal, hogy elmondod neki az élet beszédét. 

  Az agyalás szinonimája: lelki halál. 

  https://kialtoszo.hu/az-oregoni-alom-jelentese/

  2m - Apr 20, 2024
 • NINCS ÚJ A NAP ALATT

  Mennyiben hasonlít az első két világháború előtti helyzet a mostanihoz?

  https://kialtoszo.hu/a-hatodik-pecset/

  18m - Apr 19, 2024
 • A HATODIK PECSÉT

  Kik, és miért akarnak elhallgattatni? És mi lesz a következménye annak, ha elhallgatunk?

  https://kialtoszo.hu/amit-a-legtobben-nem-tudnak-jezus-visszajovetelerol/

  1h 11m - Apr 19, 2024
 • MIÉRT ÉN KAPTAM AZT, AMIT TE KELLETT VOLNA KAPJÁL?

  Sokszor máshoz érkezik az az üzenet, ami nekem volt címezve, és fordítva: néha én kapom azt, amit más kellett volna kapjon. Mi az oka ennek?

  https://kialtoszo.hu/a-legnagyobb-baj-szekelyfoldon/

  18m - Apr 18, 2024
 • A LEGNAGYOBB BAJ SZÉKELYFÖLDÖN

  A legnagyobb baj Székelyföldön az, hogy az emberek azt hiszik, hisznek Jézusban. A legtöbben, akik ezt a sort elolvasták, máris azt gondolják, hogy ez egy vallási kérdés, amivel akkor foglalkozik az ember, ha már nagyon nincs, mivel foglalkoznia. Nem, drága olvasó. Ez nem egy vallási kérdés, hanem egy egzisztenciális, magyarul létfontosságú kérdés. Ez pedig azt jelenti ránk nézve, hogy, amennyiben figyelmen kívül hagyjuk, az egzisztenciánk, avagy az életünk forog kockán.

  Mire alapozom azt a kijelentést, hogy ez egy létfontosságú kérdés? Arra az egyszerű megfigyelésre, hogy mindent, ami az életünkben megvalósul, megelőz egy elképzelés, egy tervrajz. Pontosan úgy, mint a házépítés esetében. Mielőtt felépülne, bármennyire is egyszerű legyen az, először valakinek a fejében meg kell szülessen egy elképzelés, egy tervrajz, ami szerint felépülhet a ház.

  Ugyanez a helyzet a mi életünkkel is. Mindent, ami az életünkben felépül, vagy megtörténik, megelőz egy elképzelés, egy tervrajz, egy gondolat. És előzetes elképzelés, illetve tervrajz nélkül semmi sem épülhet fel, semmi sem jöhet létre ezen a világon. Ebből pedig az következik, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen elképzelések születnek meg az ember fejében, és milyen tervrajzok kerülnek be oda.

  Ha valaki ismeri a bibliai írásokat, tudja, hogy János evangéliuma is valahogy úgy kezdődik, mint ez az írás: először vala az ige (görögül logosz), ami nem más, mint az élet tervrajza. Később pedig az ige testté lett, és ez a test vala Jézus Krisztus. Tehát az írás szerint Ő nem más, mint Teremtőnk, életről alkotott tökéletes elképzelése, tervrajza, amit az ember vagy keres, és megismer, vagy pedig elutasít. (János evangéliuma 1. rész)

  Hogy mi alapján állítom azt, hogy Ő az élet tökéletes tervrajza? Egyrészt ez áll a Bibliában, másrészt pedig saját tapasztalat szerint. Ugyanis, amióta megismerhettem az Ő szavait, és arról beszélek, akik azt hallják, és örömmel fogadják, azokban helyreáll az élet. Lelki és testi gyógyulások, szabadulások történtek úgy, hogy nem is kértük. Egyszerűen csak beszélgettünk erről a bizonyos ‘tervrajzról’, az Ő tanításáról, amit a Biblia és a vallások úgy hívnak, hogy ige. Tehát teljesen egyértelmű, hogy az életünkre, lelki és testi egészségünkre nézve, nem mindegy, hogy az ember elutasítja, vagy pedig elfogadja, és megismeri ezt a tervrajzot. És ezen a ponton jön be egy nagyon fontos kérdés:

  Mi rosszabb? Az, hogy valaki nem hisz Jézusban, az Ő szavában, az élet tökéletes tervrajzában? Vagy pedig az, hogy azt hiszi, hogy hisz benne, miközben nem hisz?

  Kérdés:

  – Hogyan hihetne az ember abban, akit nem ismer?

  – Hogyan ismerhetne valakit, akivel nem találkozott, akinek nem hallotta szavát, akinek gyógyítását nem tapasztalta?

  Azt mutatta a Magasságos Isten ma hajnalban, hogy az a legnagyobb baj Székelyföldön, hogy az emberek azt hiszik, hogy hisznek Jézusban. Ha azt mondanák, nem hisznek benne, az nem lenne akkora baj, mert amennyiben valami elromlik az ő életükben, jöhetne egy olyan személy, aki hisz benne, és felvilágosíthatná őket. Elmondhatná, hogy barátom, azért vagy ott, ahol vagy, mert nem hittél Jézusban, az élet tervrajzában, mert nem kerested, és nem ismerted meg Őt. Ha pedig meg akarsz gyógyulni, nem kell mást tenned, mint megismerned Őt, és hinned benne, mert az Ő szava az élet tervrajza, útmutatása, ami által helyre lehet hozni azokat a hibákat, amelyeket a tervrajz hiányában elkövettél. Viszont egy olyan személynek, aki azt hiszi, hogy hisz Jézusban, az élet tökéletes tervrajzában, senki sem mondhatja, hogy problémáidnak legfőbb oka az, hogy nem hiszel Jézusban. Miért? Azért, mert keresztény társadalom lévén, a legtöbben olyan sokszor hallották, és mondták már a templomban, hogy hisznek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, hogy elhitték, hogy hisznek benne, miközben nem ismerték meg Őt, az Ő tanítását, és az Ő egyik legfontosabb kijelentését, amit egymás után háromszor is elmond Nikodémusznak:

  „Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” Jn 3:3

  „Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” Jn 3:5

  „Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.” Jn 3:7

  Na de mit jelent az újjászületés?

  Azt, hogy, amikor az ember élete összeomlik a saját hazugságai, bűnei, életellenes cselekedetei miatt, és ebben az állapotban nem emberekhez, hanem az Élő Istenhez, az Ég és a Föld Teremtőjéhez fordul segítségért, Ő elveszi tőle a hazug tervrajzot, ami szerint élte addigi életét, és ami őt betegségbe, fájdalomba és nyomorúságba vitte, és lecseréli azt az eredeti, jól működő tervrajzra, amelyet Ő megmutatott Jézus szavai által. És amikor az új tervrajz, bekerül az ember szívébe és fejébe, a régi, elhibázott tervrajz helyébe, az mindent megjavít, mindent megváltoztat. Így történik a testi gyógyulás, és így veszi át a szomorúság és a depresszió helyét az életöröm és a lelki béke.

  Hogyan történik ez a gyakorlatban? Amikor az embernek már elege van mindenből, mások véleményéből, a sok jó tanácsból, de még saját magából is, letérdel Isten elé, és életében először őszintén kimondja:

  „Legyen meg a te akaratod!” Eddig az én akaratom és emberek akarata szerint éltem az életemet, és ez lett annak a következménye, de most már látom, hogy ez a nyomorúságba és a halálba visz. Kérlek, könyörülj rajtam, segíts nekem, hogy mától a te Akaratod valósuljon meg az én életemben. Segíts nekem megismerni a Te tökéletes akaratodat. Segíts meglátni azokat a hibákat és bűnöket, amelyek oda vittek, ahol most vagyok, és segíts megszabadulni azoktól. Kérlek, segíts nekem megismerni az élet tökéletes tervrajzát, hogy megváltozzon az életem… Ezt a lépést nevezik Istenhez fordulásnak. Ez az a lépés, amikor az ember önszántából, a szabad akaratát Annak kezébe helyezi, Akitől azt kapta. Amennyiben őszintén megtörtént ez a lépés, kizárt dolog, hogy az ember ne kapjon valamiféle jelt Istentől, az Ég és a Föld Teremtőjétől arra vonatkozóan, hogy fohásza meghallgattatott. De nem csak jelt, illetve jeleket kap az ember, hanem megkapja az Isten Lelke általi vezetést is, ami elvezeti őt minden igazságra:

  – Segít megérteni Jézus tanításait, a Biblia szavait.

  – Azok alapján pedig megmutatja a szívében lévő bűnöket, életellenességet, hogy megláthassa, mi volt az, ami a bajokat okozta.

  – Segít abban, hogy az ember őszintén megundorodjon azoktól. Ezt nevezik megtérésnek, amikor az ember önszántából elhagyja a régi gondolkodását, a régi tervrajzot, a régi életvitelét, ami a fájdalmat hozta rá.

  – De Isten Lelke nem csupán szembesít a bűnökkel, hanem meg is bocsátja azokat. Feloldoz azok terhe alól.

  – És nem csupán megbocsátja azokat, hanem megadja azt a vágyat, hogy ő is kívánjon megbocsátani az ellene vétkezőknek. (Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.) Csak az tud megbocsátást adni az embereknek, aki az ő bűneire már kapott megbocsátást Istentől. De hogy kapott volna megbocsátást a bűneire, ha még csak nem is szembesült azokkal, meg sem látta, és meg sem bánta azokat?

  – Miután a megbocsátás megtörténik, Isten álmokat ad, hatalmas megértéseket és kijelentéseket, amelyek megtöltik örömmel, és békességgel az ember szívét. Ez a mindennapi kenyér. Jer 33:3

  – Megadja azt a vágyat, hogy kívánja elmondani embertársainak, hogy mi történt vele, amiért sok esetben bolondnak nézik őt. Ennek ellenére békesség és öröm lesz az ő szívében. Ez a hit nemes harca.

  Ilyen, és ehhez hasonló változásokkal jár az újjászületés. És hogy mi van az út végén? Jézus szavai szerint mennybemenetel, üdvösség, vagy ahogy a régiek mondották: megboldogulás.

  Lehet, hogy eddig is hittél Jézusban, az Ő létezésében, az Ő feltámadásában. Viszont ezekkel a sorokkal meghívást kaptál arra, hogy higgy az Ő szavában, az élet tökéletes tervrajzában, ami valóságosan meg tudja változtatni az életedet. Ne feledd, Isten felkínálja, de nem erőszakolja rád ezt a lehetőséget! A döntés a te kezedben van. Ha nem döntesz, azt jelenti, hogy döntöttél a régi mellett, ami ugyanoda fog vinni ezután is, ahova eddig is vitt. Ha pedig úgy döntesz, hogy szeretnéd megismerni Őt, nem kell mást tenned, mint kérned, és megadatik minden, amire szükséged van ehhez az ismerkedéshez, az újjászületéshez, az Új élethez.

  „A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.” Jn 6:63

  „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak.” Mk 13:31

  Ez a tartalom szabadon terjeszthető, letölthető, visszatölthető, nyomtatható, továbbadható a forrás megjelölése nélkül is.
  „Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok!” Mt 10:8
  https://is.gd/bJj3eL


  9m - Apr 18, 2024
 • MILYEN TUTI HELY BABILON? - beszélgetés
  • Mit jelent az a szó, hogy Babilon?
  • Ki valójában a 'jóisten'?

  Előző rész:

  SZÉKELYFÖLD, AZ UTOLSÓ BÁSTYA


  15m - Apr 17, 2024
 • SZÉKELYFÖLD, AZ UTOLSÓ BÁSTYA

  "Ha Székelyföld elesik, akkor mindennek vége."

  "A Holmens Kirkevel szemben áll a Börze, Koppenhága egyik ikonikus épülete, amely ma tűz áldozatává vált." Na de mi köze Koppenhágában történteknek Székelyföldhöz?

  Cikk:

  https://samariai-asszony.blog.hu/2024/04/17/leomlott_a_kis_babilon_figyelmezteto_jel

  https://kialtoszo.hu/a-fidesz-badogkoporsoja/

  https://kialtoszo.hu/az-oregoni-alom-jelentese/

  49m - Apr 17, 2024
 • PENTHOUSE DÉMONOK

  Nem a külső támadások ölik meg az embert, hanem a külső támadásokra adott válasza.

  https://kialtoszo.hu/amit-a-legtobben-nem-tudnak-jezus-visszajovetelerol/

  46m - Apr 17, 2024
 • BESZÉLGETÉS MEGVETETT EMBEREKKEL

  Sokszor azok vannak a legközelebb az igazsághoz, akiket a leginkább megvet a világ.

  „Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?

  Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos!

  Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint a ki elől orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele.” Ézs 53:1-3

  https://is.gd/LBrdlD

  45m - Apr 16, 2024
 • AMIT A LEGTÖBBEN NEM TUDNAK JÉZUS VISSZAJÖVETELÉRŐL

  Mi a közös a zsidókban és a keresztényekben? Mit nem tudtak a zsidók a megváltó eljöveteléről, és mit nem tud a mai kereszténység az Ő második eljöveteléről?

  https://kialtoszo.hu/jezus-masodik-eljovetelenek-jelentese/

  https://kialtoszo.hu/az-oregoni-alom-jelentese/

  19m - Apr 16, 2024
 • JÉZUS MÁSODIK ELJÖVETELÉNEK JELENTÉSE

  Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is. Mt 24:27

  Mi ennek a jelentése? És látta-e már valaki? Vagy pedig már kétezer éve várják, és még mindig sehol semmi. Éppen úgy, mint a zsidók esetében, akik több ezer éve várták a messiást, és amikor eljött, megölték őt?

  https://kialtoszo.hu/az-oregoni-alom-jelentese/

  19m - Apr 16, 2024
 • AZ OREGONI ÁLOM - jelentése

  Hogyan teljesedik be az oregoni álom? Vannak, akik kívülről látják, és vannak, akik elszenvedik azt anélkül, hogy értenék, mi történik velük.

  A teljes videó itt nézhető meg:

  https://youtu.be/UgnHcfx6jMs

  44m - Apr 15, 2024
 • A FIDESZ BÁDOGKOPORSÓJA

  Isten megmutatta, milyen sors vár a kormányra, és azokra a személyekre, akik kormányoznak.

  Nagyon fontos figyelmeztetés. Aki megértheti, ossza meg, töltse le, és töltse vissza akár részletekben, akár egészében az ő oldalára

  Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok!

  35m - Apr 14, 2024
 • EGY GONDOLAT BÁNT ENGEMET - verselemzés

  Bármilyen furán hangzik, Petőfi Sándor által Isten szólt a magyar nemzethez, csak sokan félreértették. És mivel fél-re értették, fél-elemben maradtak...

  Aki megérthette, küldje el ezt a felvételt gyülekezetek, vallási közösségek, plébániák email címére.

  https://kialtoszo.hu/ezt-ne-mondd-el-senkinek/

  A pusztító utálatosság jelentése:

  https://kialtoszo.hu/a-pusztito-utalatossag-es-a-szent-varos/

  32m - Apr 14, 2024
 • MIÉRT BESZÉLEM LE AZ EMBEREKET A FELNŐTTKERESZTSÉGRŐL?

  Évek óta folyamatosan kérdőre vonnak amiatt, hogy miért nem keresztelem meg az embereket, és én évek óta próbálom elmondani, amit Isten kijelentett a keresztségről...

  https://kialtoszo.hu/ezt-ne-mondd-el-senkinek/

  21m - Apr 14, 2024
 • EZT NE MONDD EL SENKINEK!

  Egyszerű kérdés: Hogyan győzhetnék meg bárkit is arról, hogy a bizonyságok megosztásában és a Krisztus szavának felvállalásában van az élet, ha én elhallgatok? 

  Vagy hogyan győzhetett volna meg Jézus bárkit is arról, hogy nem a vallásban, hanem az Istennel való személyes kapcsolatban van az élet, ha elrejti mindazt, amit az Atya mutatott neki? Vagy pedig hogyan adhatták volna tovább az apostolok Krisztus örökségét, ha egymás között megegyeznek, hogy kész, ennyi volt, eljött a hallgatás ideje? Avagy nem azt mondta-e Jézus, hogy osszuk meg a mindennapi kenyeret, vállaljuk fel az ő nevét és beszédét, és aki mindvégig kitart, idvezül? És nem azt mondta-e, hogy boldog az a szolga, akit a ház Ura, amikor visszajő ilyen munkában talál?  

  Vigyázzatok, mert most van az, hogy (Jézus nevét is felhasználva) megpróbálják elhitetni, és elhallgattatni a választottakat is. Aki most elhallgat, annak tudnia kell, hogy nem azzal vállal közösséget, aki az életét adta Isten beszédéért, hanem az ő ellenségével, aki arról próbál meggyőzni, hogy a hit magánügy. Ha Krisztus hite magánügy lett volna, már rég nem létezne ember a Földön. 

  Engem évek óta kísértenek azzal, hogy hallgassak már el, és sajnos az én hűtlenségemnek köszönhetően valamennyire meg is tudták rengetni a hitemet, főképp, amikor a legjobb barátomon keresztül is elért a kísértés. Ezért nyilvánosan is megvallom, hogy tévedtem, és vétkeztem valahányszor azt hittem, és azt hitettem el másokkal, hogy nekem már hallgatnom kell. 

  Bizonyára lesz majd olyan is. De ahhoz előbb meg kell halnia ennek a testnek.  

  „A mit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és a mit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek.” Mt 24:27 

  https://is.gd/1dzlS3

  7m - Apr 13, 2024
 • A PUSZTÍTÓ UTÁLATOSSÁG ÉS A SZENT VÁROS

  „Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek. mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.” Mt 24:26

  Forrás: https://www.youtube.com/@egytalentum5027

  https://kialtoszo.hu/ki-marad-a-rendszerben/

  21m - Apr 13, 2024
 • KI MARAD A RENDSZERBEN?

  Mint kiderült, nem csak az összeesküvés elméletekben hívők akarják elhagyni a rendszert, hanem azok is, akikről az összeesküvés elméletek szólnak. Ha ez így van, ki marad a rendszerben?

  https://kialtoszo.hu/bayer-zsolt-feje-badog-tekenoben/

  35m - Apr 12, 2024
 • BAYER ZSOLT FEJE BÁDOG TEKENŐBEN

  "Olyat állmodtam amit félve írok le. De nem halaszthatom tovább, mert az Élet adó Isten sürget és mivel, húzom, halasztom nem engedelmeskedek, kezd megfájdulni a fejem.

  Az egy perces álomkép borzalmakkal tölt el.

  Egy horgonyozott lemez mosó teknőt láttam. Tetésen meg volt rakva, nylon zacskóba csomagolt emberi levágott fejekkel. Jé kiáltottam fel, ezek a kormány párt embereinek a feje! Mikor megláttam Báyer Zsolt és Orbán Viktor fejét, az ijjedelemtől felébredtem.

  Ahogy engedelmességre sarkal a Lélek, úgy kezd kiállni a fejemből a fájás.

  Megértés: Vihar közeleg, ami mindenkit érinteni fog.

  Mindenki a maga érdekében forduljon megértésért KRISZTUSHOZ, és könyörögjön írgalomért!

  Dicsőség a Mindenható Istennek, legyen meg az Ő akarata.

  Nem elég az, hogy leírtam, meg is kell osztanom, ezt kéri tőlem Élő Isten fia, KRISZTUS!"

  Erdős Margit

  32m - Apr 12, 2024
Audio Player Image
Kiáltó Szó
Loading...