• KATOLIKUS DIVATBEMUTATÓ

  Ha Isten nevében divatbemutatót szervezünk, mire számíthat a világ a Sátán és az Antikrisztus nevében?

  https://kialtoszo.hu/miert-eppen-zetelaka/

  https://kialtoszo.hu/kereszteny-okofalu-es-biogazdasag/

  https://kialtoszo.hu/halott-jelentese-hasznalhatatlan/

  14m - May 18, 2024
 • BARÁT VAGY HAVER?

  Egyes embereket Isten a barátjainak nevezett. De vajon ez egyenértékű-e azzal, hogy mi nevezzük Őt a barátunknak? Mi a következménye annak, ha az ember nevezi Istent a barátjának még mielőtt Isten nevezné barátjának őt? Vajon jobb-e félni Istent, mint a barátunknak nevezni Őt, és az Ő nevében azt cselekedni, amit a testünk kíván?

  https://kialtoszo.hu/jezus-nevenek-jelentese-magyarul/

  https://kialtoszo.hu/elo-viz-vagy-allo-viz/

  https://kialtoszo.hu/miert-eppen-zetelaka/


  6m - May 18, 2024
 • HONNÉT SZÁRMAZNAK A RÉMÁLMOK?

  Egyszerű kérdés:

  Mi rosszabb? Rémálmot kapni, és abból megérteni, hogy hibát követtünk el, vétkeztünk Isten és az élet ellen, vagy pedig rémséges dolgokat tapasztalni a valóságban, s nem érteni, miért történik mindaz, amii történik?

  https://kialtoszo.hu/elo-viz-vagy-allo-viz/

  https://kialtoszo.hu/miert-eppen-zetelaka/

  https://kialtoszo.hu/a-megoldas/

  https://kialtoszo.hu/kereszteny-okofalu-es-biogazdasag/

  36m - May 18, 2024
 • MIÉRT SZENVEDNEK TÖBBET ISTEN GYERMEKEI?

  Lehetséges, hogy Isten gyermekei többet kell szenvedjenek, mint a világi emberek? Ha igen, mi az oka ennek?

  A gazdagságban, a jólétben és a jóllakásban bárki mondhatja, hogy hisz Istenben, vele van az Isten. Azonban az éhezésben és a szegénységben csak azok mondják ezt, akiknek ténylegesen van közösségük vele.

  https://kialtoszo.hu/jezus-nevenek-jelentese-magyarul/

  https://kialtoszo.hu/a-megoldas/

  https://kialtoszo.hu/csak-a-rosszat-lehet-megerdemelni/

  https://kialtoszo.hu/hullamergezest-kaptam/

  2m - May 17, 2024
 • A MEGOLDÁS

  A legtöbben azért nem tudják, mi a megoldás, mert beszélni beszélnek, de nem értenek magyarul.

  Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;” Ézs 61:1

  https://kialtoszo.hu/az-elnok-felesege/

  https://kialtoszo.hu/a-sarkany-koordinatai/

  https://kialtoszo.hu/foldalatti-egyhaz/

  29m - May 17, 2024
 • AZ ELNÖK FELESÉGE

  Egyszerű kérdés: Milyen irányba tart annak az embernek az élete, aki az ellenséget hiszi barátnak, és a halált hiszi életnek? Mi a garanciád arra, hogy te nem a halált hiszed életnek, hanem magát az életet, és nem az ellenséget hiszed barátnak, hanem azt, aki valóban a barátod?

  Találkoztam Arnold Schwarzenegger volt feleségével, Kalifornia állam 35. first ladyjével...

  https://kialtoszo.hu/arnold-schwarzenegger-fiai/


  1h 13m - May 17, 2024
 • A SÁRKÁNY KOORDINÁTÁI

  Egyszerű kérdés:

  Az okos embernek könnyebb-e meghalni, vagy a butának? A gazdagnak, vagy pedig a szegénynek? Ha pedig a precedensek és az észérvek alapján egyaránt nyilvánvalóvá válik, hogy az okosoknak és a gazdagoknak nehezebb meghalni, mint a butáknak és a szegényeknek, feltevődik egy másik kérdés:

  Mi oka van az embernek arra, hogy okossá, illetve gazdaggá tegye magát? És ki valójában az okos? Az, aki emberek visszajelzései alapján okosnak gondolja magát, vagy pedig az, akit butának gondolnak az okosok?

  https://kialtoszo.hu/halott-jelentese-hasznalhatatlan/

  https://kialtoszo.hu/jezus-nevenek-jelentese-magyarul/

  https://kialtoszo.hu/lilith/

  51m - May 16, 2024
 • TÉVEDTEM AZ INTERNETTEL KAPCSOLATBAN

  Ha nem vallom meg a tévedésemet, nem léphetek tovább. Nem az a legnagyobb baj, hogy tévedtem, hanem az, hogy kitartok a tévedésemben, saját magam igazolásában.

  https://kialtoszo.hu/halott-jelentese-hasznalhatatlan/

  https://kialtoszo.hu/jezus-nevenek-jelentese-magyarul/

  https://kialtoszo.hu/haboru-lesz-loszer-nem-lesz/

  https://kialtoszo.hu/a-pokol-nem-a-foldon-van/

  https://kialtoszo.hu/foldalatti-egyhaz/


  20m - May 16, 2024
 • MIÉRT VAGYOK SZÉLSŐSÉGES

  Akik engem szélsőségesnek mondanak,

  azért vannak bajban, mert nem látják, mennyire szélsőségesen el vannak távolodva az élettől.

  Aki engem szélsőségesnek gondol, mennyivel szélsőségesebbnek gondolhatja Jézust, akiről bizonyságot teszek, és aki a teljes életét az Atya kezébe helyezte? 

  Aki engem, aki nem vagyok tökéletes, szélsőségesnek lát, mennyivel szélsőségesebbnek látja azt, aki az Istennel szembeni engedelmessége által képes volt legyőzni a halált, és Aki azt mondta magáról, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki szélsőségesnek látja az életet, kinek a szolgája? Az életé, vagy a halálé? Aki szélsőségesnek látja az életet, nem azt mondja-e magáról, hogy ő távol van az élettől, és az élet távol van tőle? Aki az életet látja szélsőségesnek, és nem saját gyarló, és bűnös emberi mivoltát, meddig maradhat életben?

  "És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik." (Aki engem nem lát szélsőségesnek.) Mt 11:6 

  "Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;

  És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?" Jn 11:25

  "A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet." Jn 6:63 

  "Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak." Mt 24:35 

  "Mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljõ az õ dicsõségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval." Lk 9:26

  "Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre." Jn 5:24

  "Monda azért Jézus a benne hívõ zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok;

  És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket." Jn 8:31

  "Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké." Jn 8:51

  "És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki õt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon." Jn 12:47 

  "Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk." Jn 14:23

  "A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem." Jn 14:24 

  "Ha én bennem maradtok, és az én beszédeimbennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek." Jn 15:7 

  "Emlékezzetek meg ama beszédekrõl, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az õ uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd." Jn 15:20

  "Mivel megtartottad az én béketûrésre intõbeszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljõ, hogy megpróbálja e föld lakosait." Jel 3:10

  https://kialtoszo.hu/jezus-nevenek-jelentese-magyarul/

  https://kialtoszo.hu/halott-jelentese-hasznalhatatlan/

  https://kialtoszo.hu/foldalatti-egyhaz/

  https://kialtoszo.hu/csak-a-rosszat-lehet-megerdemelni/

  5m - May 16, 2024
 • FÖLDALATTI EGYHÁZ

  Eddig a legtöbben csak Kína és Észak-Korea esetében hallottak a földalatti egyházról, de úgy néz ki, nemsokára a szabad Európában is illegalitásba kerülnek, akik ragaszkodnak az Élő Isten szavához.

  A facebook egyre több korlátozással sújtja a Kiáltó Szó oldalt, ezáltal ismételten bebizonyítva, hogy ezen a felületen csak olyan tartalmak jelenhetnek meg, amelyek a provokáció-reakció elve alapján mély altatásban tartják az embereket. https://kialtoszo.hu/reakcioemberek-bolygoja/

  Én a magam részéről az Élő Isten kegyelme által ezután is megteszek mindent annak érdekében, hogy ezek a szavak eljussanak azokhoz az emberekhez, akik még felébredhetnek a lelki halálból, a biorobot üzemmódból, és megmenekülhetnek. 

  Viszont amennyiben az Élet Szerzője úgy látja fentről, hogy csak néhány magyar léleknek van öröme és békessége arra, hogy az Ő nevében bizonyságot tegyen ezen a platformon, félő, hogy az az igazság, amely által feltámadhat a lélek, teljesen elvétetik a magyaroktól. 

  A kialtoszo.hu oldal címét valamikképp már több éve letiltották a keresőmotorok. Ezért jóformán egyetlen kereső sem dobja elé a kialtoszo.hu hivatkozást, csak a youtube, twitter és facebook tartalmakat, aminek örülök is. 

  A COVID időszak alatt a google és a youtube folyamatosan támadott, fenyegetett, és sorra törölte azokat a videókat, amelyekben az Élő Isten szavát, a Krisztus beszédét segítségül hívva mutattunk rá arra, hogy mi is történik valójában, és hol található az élet keskeny útja. 

  Na de még mielőtt mártírt csinálnék magamból, elmondom, hogy nem a Kiáltó Szó által elszenvedett üldöztetés a legnagyobb ár, ami azért lett kifizetve, hogy néhány magyar lélek megmeneküljön, hanem az, hogy Isten megengedte, hogy az egyetlen ártatlan és tiszta személyt a bűnösök halálával kivégezzék. Az ő halálát követően pedig többen az életüket adták azért, hogy az igazság, a bűnök rabságából valós szabadulás, a lelki halálból való feltámadás lehetőségének örömhíre eljusson hozzánk. Tehát Krisztus után is sokan önként vesztettek el mindent annak érdekében, hogy mi valamiképp tudomást szerezhessünk arról, hogy amit eddig életnek hittünk, az valójában az első halál, amelyből, ha nem támadunk fel, a testi halál bekövetkeztével végleg elveszítjük a lehetőséget, hogy meglássuk az igazi életet, amit Jézus úgy nevez, hogy menny, Isten Országa.  

  Na de lássuk csak, hogy az a tény, hogy ennyire nyilvánosan, és pofátlanul tiltják ezeket a tartalmakat az interneten, mit jelent a bizonyságtevőkre és a célközönségre nézve, akik még meghallhatják az életre hívó szót? 

  Azt, hogy nagyon közel van már az az idő, amikor az olyan tartalmak, amelyek az Élő Isten szavának tükrében vizsgálják az aktuális helyzetet, teljesen el fognak tűnni az internetről. Azok helyét pedig átveszik a "hivatalos vallási szervezetek", amelyek Isten és Jézus nevét is felhasználják arra, hogy a Fenevad szolgálatában tartsák az embereket addig, amíg az teljesen tönkreteszi, és kiszipolyozza a lelküket. 

  Ezek az agresszív tiltások a bizonyságtevőkre nézve azt jelentik, hogy nemsokára boldog tagjai lehetnek az úgynevezett földalatti egyháznak, és megkóstolhatják annak örömét, hogy a bizonyságtételben nem lesz az égadta világon semmilyen más kapaszkodójuk, mint Isten, és a Feltámadt Krisztus életet adó beszéde. Sőt, egyesek majd még a földi életüket is kockára teszik, ráadásul örömmel, és teljes békességgel, hogy Krisztus (lelki) holtakat feltámasztó beszéde eljusson a betegekhez, a bűn rabjaihoz, és a megtört szívűekhez. 

  Noha a COVID propaganda mérge nem tudta megfertőzni a Kiáltó Szót, és azon bizonyságtevőket, akik szívvel lélekkel hirdették az élet beszédét, azt sikeresen elérte, hogy illegalitásba taszította őket. És azáltal a láthatatlanban megalakult a földalatti egyház (angolul underground church), amely földi értelemben nem hivatalos, de Isten által teljesen feljogosítva és felvértezve hirdeti Krisztus beszédét oly módon, hogy annak hatására emberek támadnak fel a lelki halálból. 

  Ennek a láthatatlan egyháznak tagjai azok, akik által minden korlátozás ellenére eddig is terjedhettek azok a tartalmak, amelyek Isten ereje által be tudtak hatolni az emberek szívébe, elültetve bennük azt a vágyat, hogy Krisztus ártatlanul kiontott vére, és életet adó szavai által Isten gyermekeivé legyenek. Ők azok, akik noha nem tartoznak semmilyen vallási felekezethez, és felekezetnek, szektásnak vannak nevezve azon embertársaik által, akiket Isten nevében mély altatásban tartanak a vallási szervezetek. 

  Ezekért a személyekért, és az általuk elvégzett buzgóságos munkáért adok hálát a Magasságos Istennek, de azokért is őszinte hála van a szívemben, akik az ő szavukra, és az általuk végzett fáradhatatlan munka eredményeképpen feltámadhattak a lelki halálból, és Isten gyermekeivé válhattak. 

  Én egyelőre végzem tovább azt az örömteli munkát, amivel az Úristen és az Úr Jézus által megbízattam, és kívánom, hogy mindenki más is örömét és lelki békességét lelje minden cselekedetben, amit azért tesz, hogy Krisztus életre hívó szava valamikképp bejusson a még menthető emberek szívébe. 

  Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok! 

  https://kialtoszo.hu/halott-jelentese-hasznalhatatlan/

  https://kialtoszo.hu/tokes-laszloval-talalkoztam-a-toronyban/

  https://kialtoszo.hu/jezus-nevenek-jelentese-magyarul/

  https://kialtoszo.hu/haboru-lesz-loszer-nem-lesz/

  44m - May 15, 2024
 • HALOTT JELENTÉSE: HASZNÁLHATATLAN

  A testi és lelki megbetegedések egyik leggyakoribb oka a használhatatlanság.

  A megtévesztés szerves részét képezi az, hogy az ember hasznosnak, használhatónak gondolja magát, miközben használhatatlan. Ezért, amennyiben valamikképp nem szerez tudomást arról, hogy meg van tévesztve, és megmarad a használhatatlanság állapotában, hiábavalóvá és értelmetlenné teszi az életét. Aki pedig értelmetlenné teszi az életét, elveszíti azt.

  E szavak által bárki megértheti, hogyan kerül az ember használhatatlan állapotba, és hogyan válhat újból használhatóvá az élet számára.

  https://kialtoszo.hu/egy-macska-beszede-a-magyarorszagi-valasztasokrol/

  https://kialtoszo.hu/jezus-nevenek-jelentese-magyarul/

  https://kialtoszo.hu/tokes-laszloval-talalkoztam-a-toronyban/

  https://kialtoszo.hu/haboru-lesz-loszer-nem-lesz/

  52m - May 15, 2024
 • TŐKÉS LÁSZLÓVAL TALÁLKOZTAM A TORONYBAN

  Betekintést nyerhettem a népszerű közszereplő világába. Azt láthattam, hogy egy újabb feladattal akarták megbízni, egy újabb szerepkörrel, funkcióval próbálták felruházni, aminek ő nem nagyon örült. Talán azért, mert meglátott valamit, ami korábban rejtve volt az ő szemei elől...

  https://kialtoszo.hu/jezus-nevenek-jelentese-magyarul/

  https://kialtoszo.hu/ongyilkossagba-kergeti-a-fiatalokat-a-kormany/

  https://kialtoszo.hu/haboru-lesz-loszer-nem-lesz/

  https://kialtoszo.hu/csak-a-rosszat-lehet-megerdemelni/

  https://kialtoszo.hu/hullamergezest-kaptam/


  48m - May 15, 2024
 • MI ÉRTELME A LÁTÁSNAK?

  Mi értelme a látásnak, ha nem mondjuk el, mit látunk? 

  A legtöbben azért nem látnak, mert azt hiszik, hogy látnak, így nem is keresik a látást. Azonban vannak, akik megtudták, hogy amit látásnak hittek, az valójában vakság. Ezért vágyakozni kezdtek arra, hogy lássanak, de mégsem kaptak látást, mert Isten ismerte a szívüket, és tudta, hogy nem mondanák el másoknak, mit látnak, nem vállalnák fel a látottakat. 

  Aki pedig megkapta a látás ajándékát, de nem érez késztetést arra, hogy bizonyságot tegyen arról, amit mutat neki az Ég és a Föld Teremtője, visszakerül a vakságba, és újból a vakságot fogja látásnak hinni, és a sötétséget világosságnak. 

  „Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad.” Jn 9:41

  „Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk, arról teszünk bizonyságot...” Jn 3:11 

  „Mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyellni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.” Mk 8:38 

  https://kialtoszo.hu/jezus-nevenek-jelentese-magyarul/

  1m - May 14, 2024
 • JÉZUS NEVÉNEK JELENTÉSE MAGYARUL

  Sokan mondják, hogy hisznek Jézus nevében. De vajon hihet-e valaki az Ő nevében, ha nem tudja, mi az Ő nevének jelentése? És ha nem tudja, mi az Ő nevének jelentése, miben is hisz ő valójában?

  https://kialtoszo.hu/haboru-lesz-loszer-nem-lesz/

  https://kialtoszo.hu/ongyilkossagba-kergeti-a-fiatalokat-a-kormany/

  https://kialtoszo.hu/csak-a-rosszat-lehet-megerdemelni/

  https://kialtoszo.hu/lilith/


  27m - May 14, 2024
 • KÖSZI, SZUPERÜL

  Ha csak szimplán jól lennénk, vagy pedig be tudnánk látni, hogy nehéz az embernek édent teremteni, még a Földön is elviselhetőbb lenne az életünk, de mivelhogy szuperül vagyunk, félő, hogy a tragédia felé menetelünk.

  „Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Jel 3:17

  https://kialtoszo.hu/haboru-lesz-loszer-nem-lesz/

  https://kialtoszo.hu/lilith/

  https://kialtoszo.hu/miert-beszeltem-ki-a-csaladomat/


  40m - May 14, 2024
 • HÁBORÚ LESZ, LŐSZER NEM LESZ

  Hirtelen jön a háború, és lőszer nélkül küldik a magyarokat a frontra. A legtöbben nem lesznek tudatában annak, hogy a kezükben lévő fegyver használhatatlan...


  32m - May 14, 2024
 • HULLAMÉRGEZÉST KAPTAM

  Szinte hihetetlen, de napjainkban is van lehetőség elkapni a hullamérgezést. Ráadásul sokkal könnyebben, mint valaha.

  Az újjászületés akkor tud megtörténni, amikor az ember már akkor is gyászban van, amikor senki sem halt meg, és temetésre sem kell menni, mert meglátja, hogy az embernek a teste nem kell meghaljon ahhoz, hogy halott legyen a lelke. 

  Amikor temetésen vagyok, nem vagyok különösebben szomorú, mert noha sajnálom azt, akit épp temetnek, sokkal nagyobb szomorúság az, amikor két lábon járó halott emberekkel találkozik az ember, akikkel csak a halott dolgokról lehet beszélni, és akiket nem érdekel az élet. 

  https://kialtoszo.hu/reakcioemberek-bolygoja/

  https://kialtoszo.hu/a-pokol-nem-a-foldon-van/

  https://kialtoszo.hu/lilith/


  17m - May 13, 2024
Audio Player Image
Kiáltó Szó
Loading...