• A FIDESZ BÁDOGKOPORSÓJA

  Isten megmutatta, milyen sors vár a kormányra, és azokra a személyekre, akik kormányoznak.

  Nagyon fontos figyelmeztetés. Aki megértheti, ossza meg, töltse le, és töltse vissza akár részletekben, akár egészében az ő oldalára

  Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok!

  35m - Apr 14, 2024
 • EGY GONDOLAT BÁNT ENGEMET - verselemzés

  Bármilyen furán hangzik, Petőfi Sándor által Isten szólt a magyar nemzethez, csak sokan félreértették. És mivel fél-re értették, fél-elemben maradtak...

  Aki megérthette, küldje el ezt a felvételt gyülekezetek, vallási közösségek, plébániák email címére.

  https://kialtoszo.hu/ezt-ne-mondd-el-senkinek/

  A pusztító utálatosság jelentése:

  https://kialtoszo.hu/a-pusztito-utalatossag-es-a-szent-varos/

  32m - Apr 14, 2024
 • MIÉRT BESZÉLEM LE AZ EMBEREKET A FELNŐTTKERESZTSÉGRŐL?

  Évek óta folyamatosan kérdőre vonnak amiatt, hogy miért nem keresztelem meg az embereket, és én évek óta próbálom elmondani, amit Isten kijelentett a keresztségről...

  https://kialtoszo.hu/ezt-ne-mondd-el-senkinek/

  21m - Apr 14, 2024
 • EZT NE MONDD EL SENKINEK!

  Egyszerű kérdés: Hogyan győzhetnék meg bárkit is arról, hogy a bizonyságok megosztásában és a Krisztus szavának felvállalásában van az élet, ha én elhallgatok? 

  Vagy hogyan győzhetett volna meg Jézus bárkit is arról, hogy nem a vallásban, hanem az Istennel való személyes kapcsolatban van az élet, ha elrejti mindazt, amit az Atya mutatott neki? Vagy pedig hogyan adhatták volna tovább az apostolok Krisztus örökségét, ha egymás között megegyeznek, hogy kész, ennyi volt, eljött a hallgatás ideje? Avagy nem azt mondta-e Jézus, hogy osszuk meg a mindennapi kenyeret, vállaljuk fel az ő nevét és beszédét, és aki mindvégig kitart, idvezül? És nem azt mondta-e, hogy boldog az a szolga, akit a ház Ura, amikor visszajő ilyen munkában talál?  

  Vigyázzatok, mert most van az, hogy (Jézus nevét is felhasználva) megpróbálják elhitetni, és elhallgattatni a választottakat is. Aki most elhallgat, annak tudnia kell, hogy nem azzal vállal közösséget, aki az életét adta Isten beszédéért, hanem az ő ellenségével, aki arról próbál meggyőzni, hogy a hit magánügy. Ha Krisztus hite magánügy lett volna, már rég nem létezne ember a Földön. 

  Engem évek óta kísértenek azzal, hogy hallgassak már el, és sajnos az én hűtlenségemnek köszönhetően valamennyire meg is tudták rengetni a hitemet, főképp, amikor a legjobb barátomon keresztül is elért a kísértés. Ezért nyilvánosan is megvallom, hogy tévedtem, és vétkeztem valahányszor azt hittem, és azt hitettem el másokkal, hogy nekem már hallgatnom kell. 

  Bizonyára lesz majd olyan is. De ahhoz előbb meg kell halnia ennek a testnek.  

  „A mit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és a mit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek.” Mt 24:27 

  https://is.gd/1dzlS3

  7m - Apr 13, 2024
 • A PUSZTÍTÓ UTÁLATOSSÁG ÉS A SZENT VÁROS

  „Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek. mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.” Mt 24:26

  Forrás: https://www.youtube.com/@egytalentum5027

  https://kialtoszo.hu/ki-marad-a-rendszerben/

  21m - Apr 13, 2024
 • KI MARAD A RENDSZERBEN?

  Mint kiderült, nem csak az összeesküvés elméletekben hívők akarják elhagyni a rendszert, hanem azok is, akikről az összeesküvés elméletek szólnak. Ha ez így van, ki marad a rendszerben?

  https://kialtoszo.hu/bayer-zsolt-feje-badog-tekenoben/

  35m - Apr 12, 2024
 • BAYER ZSOLT FEJE BÁDOG TEKENŐBEN

  "Olyat állmodtam amit félve írok le. De nem halaszthatom tovább, mert az Élet adó Isten sürget és mivel, húzom, halasztom nem engedelmeskedek, kezd megfájdulni a fejem.

  Az egy perces álomkép borzalmakkal tölt el.

  Egy horgonyozott lemez mosó teknőt láttam. Tetésen meg volt rakva, nylon zacskóba csomagolt emberi levágott fejekkel. Jé kiáltottam fel, ezek a kormány párt embereinek a feje! Mikor megláttam Báyer Zsolt és Orbán Viktor fejét, az ijjedelemtől felébredtem.

  Ahogy engedelmességre sarkal a Lélek, úgy kezd kiállni a fejemből a fájás.

  Megértés: Vihar közeleg, ami mindenkit érinteni fog.

  Mindenki a maga érdekében forduljon megértésért KRISZTUSHOZ, és könyörögjön írgalomért!

  Dicsőség a Mindenható Istennek, legyen meg az Ő akarata.

  Nem elég az, hogy leírtam, meg is kell osztanom, ezt kéri tőlem Élő Isten fia, KRISZTUS!"

  Erdős Margit

  32m - Apr 12, 2024
 • VIHAR KÖZELEG

  Vihar közeleg, és nagyon sokan még mindig abban az istenben hisznek, aki nem mentheti meg őket...


  35m - Apr 11, 2024
 • EGYESEK ÉS MÁSOK

  Miért van az, hogy Istennek csak egyesek számítanak, mások pedig nem?

  Bármilyen furán is hangzik, Istennek csak egyesek számítanak, mások nem.

  Egészen pontosan Neki nem a mások, nem a másolatok számítanak, hanem az egyesek. Az egyesek pedig azok, akiket az Egy igaz Isten megjelölt az Egyszülött fiú vére által, és rájuk helyezte az élet pecsétjét.

  Mi van a te homlokodon és a te kezeden?

  Az Egyszülött fiú jele, az élet pecsétje, vagy a másolat, azaz a fenevad bélyege?

  Homlok = gondolkodás.

  Kéz = cselekedet.

  Mit gondolsz, és mit cselekedsz? Azt, amit Isten és Krisztus szava mond, vagy pedig azt, amit a fenevad, a test mond? Az élet pecsétjét hordozod a homlokodon és a kezeden, vagy a fenevad bélyegét?

  https://is.gd/pPbQAa

  33m - Apr 11, 2024
 • MEGSIETTETETT MENNYBEMENETEL

  Sokaknak azért kell Isten, hogy teljesítse az ő földi kívánságaikat. Mások pedig azt várják Tőle, hogy felvigye őket a mennybe. Melyik cselekszi az Ő akaratát?


  25m - Apr 10, 2024
 • MIÉRT OKOZ FÉLELMET A FELEJTÉS?

  Hogy lehetséges, hogy míg egyeseknek félelmet okoz a felejtés, másoknak örömük van abban, hogy felejtenek?

  https://kialtoszo.hu/szekely-miatyank/


  10m - Apr 9, 2024
 • NE A POKLOD FÉLD, HANEM KERESD A MENNYET!

  Isten nem azt akarja, hogy ne juss a pokolra, hanem azt, hogy ismerd meg a mennyet! Látszólag ez szőrszálhasogatás, de akik megértik, azoknak a szabadulás kulcsa.

  https://kialtoszo.hu/szekely-miatyank/

  21m - Apr 9, 2024
 • EZÉRT NEM TUDSZ MEGGYÓGYULNI

  Senki sem gyógyulhat meg, aki a bajok és a betegségek okát a látható világban keresi. Aki figyelmen kívül hagyja, hogy egy hatalmas harc folyik a láthatatlanban, vagy aki a látható harcokkal engedi elterelni figyelmét a lényegről, automatikusan a vesztesek közé sorolta magát.

  Isten figyelmeztet:

  „Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” Ef 6:12

  Tehát a valódi harc nem Ukrajna és Oroszország között zajlik, nem a kelet és a nyugat között, nem hús-vér emberek között, hanem a sötétség és a világosság igéi és erői között. Ekképp mindenki harcban van. Az is, aki tud róla, és az is, aki nem.

  Na de hogy zajlik a lélek szüntelen harca, a hit nemes harca a gyakorlatban?

  Pontosan úgy, ahogy azt Jézus, a próféták és az apostolok bemutatták. Bármit mondott nekik a világ, ők nem annak hittek, hanem annak, amit az Isten mondott: „Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” 2Kor 4:18

  Ahogy reggel kinyitjuk a szemünket, a külvilág, avagy a külső sötétség képei elkezdenek győzködni bennünket, hogy az az igaz, amit a földi szemeink látnak. Azokat az embereket, akik nem ismerték meg Isten szavát, a külvilág képei hatalmukba kerítik, a félelem által leuralják, és megölik.

  Viszont azok, akik megismerték Jézus Krisztus beszédét, minden hazug képre azokkal a szavakkal válaszolnak, amiket Isten kijelentett a próféták és Jézus Krisztus által, ekképp lefegyverezve a kívülről betolakodó hazugságokat, amelyek próbálják rabul ejteni és kizsákmányolni a lelket.

  Jézus szavai szerint az ördögnek úgy van ereje, hogy hazug gondolatok révén megtéveszti az embereket, akik önként kiszolgáltatják neki életidejüket és életerejüket. Így történik meg, hogy sokan az ördög által létrehozott halott dolgokra, az úgynevezett infrastruktúrára irányítják a figyelmüket. Azon keresztül pedig az életük energiáját. A magyar nyelv azt mondja erre, hogy benne tartja a lelkét.

  Teljesen egyértelmű, tehát, hogy aki a halott dolgokra irányítja figyelmét, ekképp azokban tartja a lelkét, nem szabadulhat meg a rothadás, a romlás és a halál fogságából. És mindenki, aki Isten szavai által nem fegyverezi le a kívülről bejövő tolvaj gondolatokat, rabjává válik a Sátán által épített világnak, amely hamis ígéretek révén magára irányítja az emberek figyelmét, azáltal valósággal kiszipolyozva az ő lelküket. Amikor egy lélek annyira meggyengült, hogy használhatatlanná válik számára, elteszi láb alól.

  A legegyszerűbb, és sajnos még mindig aktuális példa a vakcinázások. Az Élő Isten folyamatosan szólt az emberekhez az ő gyermekei által, figyelmeztetve őket arra, hogy a vakcina méreg. De a legtöbben nem az Ő szavára, nem az Ő igéjére hallgattak, hanem a képernyőkön megjelenő hazug igékre. És ennek eredményeképp sokan elvesztek.

  Jézus a külvilágot, a szemeink világát külső sötétségnek nevezi. És azt mondja, hogy aki nem ismerte meg azt a világosságot, amelyet ő a szavai által beleolt az emberek szívébe, kivettetik a külső sötétségre, ahol lészen sírás és fogcsikorgatás. Ez azt jelenti, hogy azokat a személyeket, akikben nem él az ő szava, könnyen megtéveszthetik, és megölhetik a külső képek, amelyek nagy része a képernyőkön keresztül jut be az ő szívükbe. Viszont ezek a képek akár álomban is jöhetnek az emberi elme tárházából. Ezért amennyiben a lélek nincs megtelve az élő Isten szavával, nincs amivel megvédje magát, és könnyen bekerül egy hamis gondolat, akár egy hamis álomkép fogságába, amely rátapadva az ő lelkére, kiszívja belőle az életet.

  Ezt a harcot az embernek élete végéig kell vívnia. Úgy igazából épp e harc által tisztul meg a lélek. Minél több támadás éri a lelket az ördög részéről, annál többször kell előrántania a Lélek fegyverét, ami nem más, mint a kétélű kard, Jézus Krisztus beszéde. És minél többször használja az ő szavait az emberi lélek, annál inkább rögzülnek azok a szavak őbenne, míg végül szerves részévé válnak az ő identitásának. Az Ég és a Föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. – mondja Jézus.

  Ekképp egyértelműen kijelenthetjük, hogy aki ezt a harcot elkerüli, annak lelke nincs ahogy megtisztuljon. És ha tisztátalan marad a lélek, nem mehet be Isten országába.

  „Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok (hazugok) nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.” 1Kor 6:9

  „A gyávák, hitetlenek, gonoszok, gyilkosok, kicsapongók, csalók, bálványimádók és hazugok mind a lánggal égő kénköves tóba kerülnek. Ez lesz a második halál.” Jel 21:8

  Tehát, aki nem vesz tudomást a lelkekért folyó harcról, már eleve a vesztesek közé sorolta magát. Aki pedig tudomást szerez arról, de nem kíván részt venni ebben a harcban, elveti magától lelke megtisztulásának lehetőségét, és azáltal az örök élet ajándékát.

  „Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.” Mk 8:38


  https://is.gd/UBBZPL

  8m - Apr 9, 2024
 • AKI LEGYŐZI A TESTET, A HALÁLT GYŐZI LE

  Aki legyőzte a test kívánságát, legyőzte a halált.

  Na de mi által lehetséges ez? Azáltal, hogy megértjük azt, hogy ez embernél lehetetlen.

  Amikor Jézus azt mondta, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bemenni Isten országába, a tanítványok azt kérdezték, ha ez így van, ki üdvözülhet. Ő pedig azt mondta, embereknél lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.

  Na de mit jelent ez a gyakorlatban?

  A mester azt mondja, aki utána akar menni, vegye fel a maga keresztjét, és úgy kövesse őt. (Mt 16:24)

  Ennek jelentése az, hogy nekünk is meg kell feszítenünk a testet, – ráadásul önként – különben elveszünk, mert ahogy Isten gyermeke mondja, a test kívánsága a halálba visz. (Rm 8:6)

  Na de hogy feszíthetné meg az ember a saját testét, amikor még Jézusnak is nehéz volt önként átadni magát a szenvedésnek?

  Úgy, hogy a testet a Lélek szavának cselekvésére használja a test kívánságának cselekvése helyett. (Rm 8:13)

  „A ti testetek a bennetek lakozó Szent Lélek temploma.” (1Kor 6:19)

  „Legyen meg a te akaratod!” Mt 6:10

  Ennek jelentése pedig az, hogy a Mindenható Isten végzi el az üdvösséget az emberben, amennyiben ő komolyan gondolja, és őszintén kívánja, hogy Isten akarata nyilvánuljon meg az ő teste által. Tehát egyedüli módja annak, hogy az ember elkerülje a bűnt, ami megöli őt, az, hogy Isten akaratát cselekszi minden percben. „Szüntelenül imádkozzatok!” (Lélekben legyetek!) Mt 26:41, 1Thess 5:17)

  Magyarul: a testet úgy feszítjük meg, hogy a Lélek kívánságának cselekvése által elvesszük az alkalmat a testtől, hogy a saját akaratát cselekedje, amit ez az eltorzult világ táplált bele.

  „Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” 1Jn 2:15

  Aki tehát Isten akaratát hallja, és cselekszi, mint ahogy Jézus is tette, legyőzte a test kívánságát, és legyőzte a halált.

  A test kívánságát pedig csak a Lélek kívánságának cselekvésével és a Lélek erejével győzheti le az ember, mint ahogy Isten megmutatta. Jézus Krisztus személyében. Aki pedig nem úgy teszi, az még mindig testi erőből próbálja legyőzni a testet, ami nem csupán lehetetlen, hanem még növeli is a test uralmát a lélek felett. És ezt teszik a vallások és a New Age spiritualitás.

  Azáltal, hogy testi módszereket kínálnak a test kívánságának legyőzésére, Isten nevében tartják benne a test rabságában az embereket. Ez az egyszerű bizonyítéka annak, hogy az intézményesített vallások a Sátánt szolgálják.

  Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok! Mt 10:8

  https://is.gd/UBBZPL

  Ne csapjátok be magatokat! A jóléti társadalomban törvény által lehetetlen legyőzni a test uralmát a lélek felett.


  3m - Apr 9, 2024
 • SZÉKELY MIATYÁNK

  Miért nincs hatása az imának?

  Amikor kétségbe esünk, honnan esünk oda? Vajon nem épp az egységből? Na de miféle egységből kerül az ember kétségbe kettősségbe? Vajon nem épp az Istennel való egységből? 

  Tamást kettősnek hívták, mert kételkedett. Kételkedett abban, hogy Jézus, ígéretéhez híven, nem csak meghalt, hanem fel is támadt. Amikor Tamás kételkedett, már nem csak az Egy Élő Istenben hitt, hanem saját magában is. A saját gondolataiban, a saját félelmeiben, a saját szemei által látottakban. Tehát, amikor kételkedett, neki már nem egy Istene volt, hanem kettő: Isten és saját maga, önmaga. Ez a kétség, a kettősség. Ez az ősi bűn, Ádám bűne, amiben él a testi ember. 

  Na de mikor lehet az ember Istennel egységben, és mikor esik ki onnan? 

  Jézus, amikor tanít imádkozni, azt mondja, hogy a legfontosabb, hogy arra vágyjunk, hogy Isten akarata legyen meg: 

  „Legyen meg a Te akaratod amint a Mennyben, úgy a Földön is”. 

  És el is magyarázza, mit jelent, hogy 'Legyen meg a te akaratod!': 

  1. "Szenteltessék meg a te neved!" 

  Az Ő akarata, hogy számunkra legyen szent, legyen az első helyen az Ő neve, az Ő szava, az Ő törvénye, ami megvéd minden bajtól. (Zsolt 1)

  2. "Jöjjön el a te országod!" 

  Az Ő akarata, hogy a mennyei rend valósuljon meg mibennünk, és mi közöttünk. (A Mennyek Országa tibennetek és tiköztetek van.) 

  3. "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!" 

  Az Ő akarata, hogy mi kérjük, és Ő megadja nekünk, a mindennapi lelki táplálékot, a mindennapi elhívást és cselekvést, ami által erősödik a lelkünk. 

  4. "Bocsásd meg a mi vétkeinket". 

  Az Ő akarata, hogy mi meglássuk vétkeinket. Hogy kérjünk, és kapjunk bocsánatot a mi vétkeinkre, hogy ne cipeljük tovább bűneink súlyát, amely a pokolba taszít. 

  5. "Mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek". 

  Az Ő akarata, hogy, ha kaptunk megbocsájtást Tőle, mi is adjunk megbocsájtást az ellenünk vétkezőknek, hogy ne hordozzuk magunkban a 'nehéztelés' súlyát. 

  6. "Segíts minket a kísértésben". 

  Az Ő akarata az, hogy a kísértésben, a megpróbáltatásban és a nehézségben csak Rá nézzünk, és csak Tőle várjuk a segítséget, és ne emberektől. (Zsolt 121:1) 

  7. "Szabadíts meg a gonosztól!" 

  Az Ő akarata, hogy megszabadítson a gonosz csapdájából, az emberi gondolkodás kelepcéjéből mindenkit, aki alázattal és gyermeki szívvel kéri Tőle. 

  A tanítás első és utolsó bekezdésében pedig Jézus megindokolja, hogy miért fontos vágynunk arra, hogy az Ő akarata legyen meg.  

  1. Mert ő a Mennyekben, azaz a Tökéletességben van. 

  (...aki a mennyekben vagy...) 

  2. Mert az Övé az ország, a hatalom és a dicsőség. 

  (...mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség örökkön örökké.)

  A fentiek alapján bárki megláthatta, hogy mindenki kétségben, kettősségben van, aki nincs egységben az Atyával, aki nem kívánja ismerni és cselekedni az Ő akaratát. Na de hogyan cselekedhetné bárki is az Atya akaratát, aki nem adta át neki az életét, és nem született újjá az Ő szavai által? (Jn 3:3) 

  „Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.” Mt 12:50 

  Végezetül pedig Jézus imája a kétségbeesésre: 

  „...Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben (szavad ismeretében), a kiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!

  ...És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk:

  Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.” Jn 17:11 

  https://youtu.be/0H2-SA3MmHc

  Itt megtudhatod, hogyan kerülhetsz vissza az egységbe:

  https://is.gd/P00sY8

  Egy kis segítség azoknak, akik nem értik, mit jelent az, hogy "Legyen meg a Te akaratod!"

  Minden, amit gondolsz, és cselekszel, hatással lesz a gyermekeid életére, szeretteid egészségére.

  Na most menj,és csinálj azt, amit akarsz!

  https://is.gd/P00sY8

  8m - Apr 9, 2024
 • A KELLEMETLEN KELLEMES

  „Mesél a világ, csodákat művel.

  Mennyi benne a varázs és titok.

  Az embereket meséje elbűvölte, majdnem mindenki behodolt.

  Mind alszanak, nyitott szemekkel, 

  úgy gondolják, 

  hogy élnek és szabadok, hiábavalóságok gazdagságát remélik,

  nem látják hogy ezek miatt rabok.

  Álmodozók, nagyravágyók,

  Kínlódik minden ember,

  hogy más legyen mint aki és a világnak megfeleljen.


  De te...


  Ébredj ember a mese világból mert felemészti lelkedet.

  Életed porba hullhat, 

  mert egy napon 

  minden mesének vége lesz.

  Ember, ember ébredni kéne...

  Hová lett a szívedből a józanság?

  A mesék világa egyszer elmúlik .

  Mivé lesz lelked, ha szívedbe nincsen igazság?


  Őnzőség Képmutatás, mivé lett a mesék miatt az ember?

  Ámitó, csábító, űress szemfényvesztő beszéd, hamis ígéretekkel...

  A világ megvezet és az emberi szívekből kihűlt a szeretet.

   A tömeg tombol, mindig mást okol,

   Istene nélkül árva lett az ember.


  De te...


  Ébredj ember a mesék álmából.

  Szempillantás a testnek az élete.

  Megismerni kéne

  míg van még idő,

  mi az élet valódi értelme.

  A mesék világa egyszer porba hullik,

  akkor majd mit teszel?

  Hagyd a világnak a meséket,

  a léleknek igazi élet kell.


  De neked...


  Ember, ember ébredned kéne,

  az időd gyorsan pereg.

  Ember, ember dönteni kéne, 

  Mert a szív egyszerre két helyen nem lehet.”

  Forrás:

  https://youtu.be/VlySd2TusL0?list=PLVxhuomWeIuy8eJMKW9pgrDpT-RtydOll

  22m - Apr 6, 2024
 • NINCS ELÉG HITEM. MITÉVŐ LEGYEK?

  A bácsi 13 órán keresztül volt a hullaházban, miután az orvos négy másik kollégája jelenlétében hivatalosan halottnak nyilvánította.

  „– A rendelőjében azt kérte tőlem, mondjam meg, milyen betegségben szenvedtem mostanig... mert elvégeztek minden vizsgálatot, de nem találtak semmit... és mégis halottnak nyilvánítottak.

  – Ön klinikai halálban volt. – mondta Puskás. – Kell adnunk önnek egy receptet. Mondja, milyen betegségben szenvedett.

  – Nekem, amióta ebben a világban élek, – mondtam neki – semmilyen betegségem nem volt. Nem fájt soha semmim. Talán néha, amikor az egyik piát a másikkal vegyítettem, kicsit fájt a fejem. Ennyi. Más fájdalmat soha életemben nem éreztem. Nem volt soha semmi betegségem. De ha te tudni akarod, – mondtam Puskásnak – milyen betegségben szenvedtem mostanig, tudd, hogy a legsúlyosabb betegségben, ami a világon létezik. A hitetlenség betegségében. ...és emiatt a betegség miatt jutnak sokan a kórházba, és a börtönbe.

  – De uram, – mondta Puskás – mi egy receptet kell kiállítsunk. És nem írhatjuk arra azt, hogy hitetlenség betegsége. Rá kell írjuk arra a diagnózist.

  – Ti írjatok, amit akartok, de nekem nem kell a ti receptetek. Én ma megkaptam a szent receptet Isten kezéből, hogy a bűneim meg vannak bocsájtva. Ezt a receptet, szeretném, ha megkapnátok ti is. Én ma megbocsájtást, feloldozást nyertem a bűneim súlya alól. És azt szeretném, hogy ti is megbocsájtást nyerjetek. Mindannyian, kik itt vagytok...”

  Részlet a "13 óra a hullaházban" című bizonyságból.

  https://youtu.be/dp1MJMTXOy0

  Vannak, akiket megölt a hit:

  https://kialtoszo.hu/emberek-akiket-megolt-a-hit/


  36m - Apr 6, 2024
 • EMBEREK, AKIKET MEGÖLT A HIT

  Sokan azt állítják, hogy a hit káros is tud lenni. Ez sajnos így van. Sőt, olyanról is tudok, hogy többen belehaltak a hitbe.

  https://is.gd/edIVuj

  31m - Apr 5, 2024
 • CSALÁDI TRAGÉDIA - A 10. rész margójára

  Szerinted mi rosszabb? Az, hogy megtudod, hogy nem szeret az a személy, aki azt ígérte, hogy örökké szeretni fog, vagy pedig az, hogy elhiteti, hogy szeret, miközben valójában nem szeret? 

  Te e két opció közül melyiket választanád? Hogy azt mondja őszintén a szemedbe, hogy nem szeretlek? Vagy pedig, hogy azt mondja, amit hallani akarsz, miközben ő valójában nem szeret téged, és a szíve távol van tőled. 

  „Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem.” Mk 7:6

  https://kialtoszo.hu/csaladi-tragedia-9-resz/

  1h 12m - Apr 5, 2024
 • MENNYBEMENETEL

  Boldog az a fül, amely hallja, és az az értelem, amely felfoghatja ezeket.

  https://kialtoszo.hu/audio

  1h 6m - Apr 4, 2024
Audio Player Image
Kiáltó Szó
Loading...