SHOW / EPISODE

4. Ränta på ränta på ränta...

Season 1
30m | Jan 18, 2021

Långsiktigt sparande grundar sig i att du maximerar nyttan av ränta på ränta. Ju tidigare du börjar desto snabbare kommer ränta på ränta -effekten att ta fart. Men vad är det egentligen fråga om? Lyssna på Martins exempel på hur ränta på ränta - effekten fungerar.

Audio Player Image
Hantera dina fyrk.
Loading...