SHOW / EPISODE

[EP 12] Tiết kiệm 3 tháng,lãi trên 7%/năm | Ta nên chọn sản phẩm Finhay trên Momo, Tikop hay BUFF?

13m | Nov 7, 2021

GỬI TIẾT KIỆM thì điều cần nhất là an toàn, lãi tốt và kỳ hạn đa dạng! 

#Phapmongshow hiểu được băn khoăn của bạn, nên Phong luôn cố gắng tìm tòi và làm các sản phẩm video thỏa mãn nhu cầu tích lũy chính đáng đó!

- Nếu ở số MONEY 06 chúng ta đã cùng tìm hiểu về tích lũy không kỳ hạn nhưng có lãi tốt đến 6%/năm. Đó là Túi Thần Tài trên MOMO Tích Lũy trên Infina cho các bạn có nhu cầu gửi tiền ngắn hạn. Và cả MONEY 02 chúng ta cùng bàn về các kỳ hạn tích lũy dài hơn với các sản phẩm từ Finhay, Tikop, Infina..

- Thì ở MONEY 08 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem, với kỳ hạn không ngắn cũng không dài (3 tháng) thì sản phẩm tích lũy nào từ cac fintech sẽ cho bạn lợi suất tốt nhất nhé! 

- 3 Ứng viên của số này bao gồm :

  + Finhay trên ví MOMO

  + Gói Âu Cơ trên Tikop

  + B-Long 3M Plus trên BUFF

Mời các bạn cùng nghe podcast này nhé! 

Audio Player Image
PHAPMONG SHOW
Loading...